Структурно-семантичні особливості скорочень у соціальній мережі Твіттер

Автор(и)

  • Д. О. Юречко 

Ключові слова:

Інтернет-лінгвістика; Твіттер; мовна економія; скорочення; соціальна мережа

Анотація

Данна стаття присвячена вивченню структурно-семантичних особливостей скорочень у соціальній мережі Твіттер. Дослідження явища мовної компресії викликає лінгвістичний інтерес у багатьох дослідників у зв’язку з інтенсивним використанням всесвітньої мережі Інтернет. Розглядаються основні принципи та поняття «нового лінгвістичного середовища», якому притаманні власні мовні закони. Аналізуються найпоширеніші словотвірні моделі у написанні твітів (коротких повідомлень мережі), серед яких найбільш продуктивними є скорочення фраз, акроніми, абревіатури та графічні скорочення. Аналіз емпіричного корпусу дослідження дозволяє стверджувати, що використання скорочень у Твіттері є надзвичайно поширеним. Це призводить до того, що значна кількість повідомлень потребує певного декодування, і їхня інтерпретація стає неможливою без відповідного знання абревіатур та акронімів, які стали невід’ємними елементами парадигми міжкультурної комунікації мільйонів користувачів по всьому світу.

Посилання

Залужна О. О. , Головенько В. В. Особливості генези та функціонування синестетичної метафори в оглядах українських страв та продуктів харчування (на матеріалі YouTube відео англійськомовних блогерів). Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб.наук.праць. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. Вип. 38. С. 62–73. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2075-2970.2019.38.6

Zabotnova M. Acronyms and Abbreviations as a Part of the Internet Slang and Their Role in Saving Speech Efforts in the Process of Communication in the Chatspeak. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог : Вид-во НаУОА, 2017. Вип. 67. С. 26–28.

Kerremans D. A Web of New Words. A Corpus-Based Study of the Conventionalization Process of English Neologisms / Daphné Kerremans. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. 278 p.

Малярчук О. Особливості творення неологізмів-телескопізмів у сучасній англійській мові (на матеріалі лексикографічних джерел). Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. № 3. Дрогобич, 2015. С. 137–140.

Twitter. URL: https://twitter.com/.

Сидорук Г. І. Інтернет-скорочення як засіб мовної економії. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2016. Т. 14. С. 292–299.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-25

Номер

Розділ

Філологія