Ідентифікація витрат на відновлення та поліпшення основних засобів як основа ефективного управління ними

Автор(и)

  • Є. С. Лесік 

Ключові слова:

основні засоби; витрати; поточний ремонт; капітальний ремонт; поліпшення

Анотація

За умов значної зношеності основних засобів у країні дослідження способів оптимізації управління їх відновленням та поліпшенням є практично значущими на рівні підприємства і національному рівні. Метою статті є дослідження методики та практики ідентифікації витрат на відновлення та поліпшення основних засобів при їх обліковому відображенні з точки зору розробки пропозицій оптимізації даної процедури. Проведений аналіз констатував відсутність чітких критеріїв розмежування вказаних витрат у науковій дискусії та облікових регламентах. Практичне застосування наданих авторських визначень поточного та капітального ремонтів, а також визначення межі істотності витрат при капіталізації на рівні підприємства здатне підвищити ефективність управління основними засобами.

Посилання

Наявність і стан основних засобів за видами економічної діяльності. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 25.09.2020).

Плахтій Т. Ф. Облік витрат на ремонт та модернізацію основних засобів: бухгалтерські та податкові наслідки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 4. С. 108–116.

Леонова Ю. О. Особливості обліку основних засобів в умовах дії Податкового кодексу України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 872–876.

Скорнякова Ю. Б. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів: обліково-податковий аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 37–42.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561. Дата оновлення: 14.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v0561201-03 (дата звернення 25.09.2020).

Самчик М. Ю. Особливості бухгалтерського обліку витрат на ремонт основних засобів. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. 2011. № 4 (58). С. 129–133.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. Дата оновлення: 29.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (дата звернення 25.09.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-25

Номер

Розділ

Економічні науки