Теоретичні підходи до формування структури компенсаційного пакету в корпоративній мотиваційній системі

Автор(и)

  • А. М. Півошенко 

Ключові слова:

мотивація персоналу; компенсаційний пакет; заробітна плата; гарантійні виплати; соціальний пакет

Анотація

У статті розкрито економічний зміст поняття «мотивація» та «компенсаційний пакет», обґрунтовано теоретичні підходи до формування компенсаційного пакета на підприємстві. Визначено основні складові елементи компенсаційного пакета. З’ясовано роль оплати праці працівників як основного джерела їх доходів, обґрунтовано склад основної та додаткової заробітної плати. Окреслено структуру гарантійних та компенсаційних виплат працівникам. Охарактеризовано склад нематеріальної складової компенсаційного пакета підприємства.

Посилання

Спiвак В. В. Мoтивацiя як засiб ефективнoгo менеджменту пеpсoналу пiдпpиємств. Вiсник Хмельницькoгo нацioнальнoгo унiвеpситету. Екoнoмiчнi науки. 2018. № 6, Т. 2. С. 178–181.

Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. К.: КНЕУ, 2017.

Федулова Л. І. Менеджмент організацій: Підручник. К.: Либідь, 2016. 448 с.

Лютeнc Ф. Opгaнизaциoннoe пoвeдeниe / пep. c aнгл. М. : ИНФPA-М, 1999. C. 161.

Милкoвич Дж. Т., Ньюмaн Дж. М. Cиcтeмa вoзнaгpaждeний и мeтoды cтимулиpoвaния пepcoнaлa / пep. c aнгл. М.: Вepшинa, 2005. 210 c.

Мoтивaцiя пepcoнaлу: пiдpучник / A. М. Кoлoт, C. O. Цимбaлюк. К.: КНEУ, 2011. 397 c.

Мoшeнcький C. З., Oлiйник O. В. Eкoнoмiчний aнaлiз: пiдpучник / зa peд. д-ра eкон. наук, пpoф. Ф. Ф. Бутинця. 2-гe вид., дoп. i пepepoб. Житoмиp: ПП «Pутa», 2007. 704 c.

Coлoмaнидинa Т. O., Coлoмaнидин В. Г. Мoтивaция тpудoвoй дeятeльнocти пepcoнaлa : учeб. пocoбиe. 2-e изд., пepepaб. и дoп. М. : ЮНИТИ-ДAНA, 2009. 360 c.

Тугaн-Бapaнoвcкий М. И. Пcиxoлoгичecкиe фaктopы oбщecтвeннoгo paзвития. Миp бoжий. 1904. Aвгуcт. C. 9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-25

Номер

Розділ

Економічні науки