Оцінка інвестиції у людський капітал закладу культури

Автор(и)

  • А. М. Черешнюк 

Ключові слова:

людський капітал, інвестування в людський капітал, персонал, витрати на персонал

Анотація

В статті досліджено основні теоретичні підходи до змісту категорії інвестиції в людський капітал підприємства. Проведено оцінку ефективності наявних інвестицій в людські ресурси закладів культури, на прикладі ЗК «Міський Палац мистецтв». Проаналізовано динаміку ключових витрат на персонал у закладі. Окреслено ресурси та шляхи підвищення ефективності інвестування у розвиток персоналу на майбутнє.

Посилання

Бабенко А. Г. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчально-наочний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за наук. ред. д-ра екон. наук А. Г. Бабенка. Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. С. 45–50.

Пищуліна О., Юрочко Т., Міщенко М., Жаліло Я. Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ. Видавництво «Заповіт», 2018. 14 с.

Грішнова О., Тертична Л. Економічна природа і значення категорії людський капітал. Україна: аспекти праці. 2003. № 7. С. 33–37.

Андріанова В. В. Розрахунок людського капіталу підприємств. Економіка і управління. 2008. № 2. С. 4–6.

Антонюк В. Основні напрями зміцнення соціально-економічних них основ формування людського капіталу в Україні. Україна: аспекти праці. 2006. № 2. С. 39–45.

Becker Gary S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press; Third edition, 1993. 390 p

Генкін Б. М. Економіка і соціологія праці: [навч. для вузів]. 7 вид. М. : Норма, 2007. 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-25

Номер

Розділ

Економічні науки