Медіа-образ козацтва в працях українських та зарубіжних дослідників

Автор(и)

  • Є. Р. Заболотний

Ключові слова:

онлайн-медіа простір; інформаційна війна; інформаційне протистояння; контрпропаганда; козацтво

Анотація

У статі розглядаються питання історіографії, яка присвячена інформаційній війні України та «Заходу» з Російською Федерацією, зокрема образу козацтва, як теми, навколо якої формується медіа політика держави. Проаналізовано, яким чином тема образу козацтва зачіпається різними авторами, які аспекти теми є недослідженими, представники яких країн та професій цікавляться козацтвом.

Посилання

Полтавець С. «Козацький дискурс» як складова інформаційної війни. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського: зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 2016. Вип. 43. C. 165–179.

Інформаційні виклики гібридної війни: контент, канали, механізми протидії: аналітична доповідь Ісакова Т., Гнатюк С., Дубов Д., Черненко Т., Баровська А. Київ. 2016 108 с.

Гібридна війна і журналістика. Проблеми інформаційної безпеки : навчальний посібник / за заг. ред. В. О. Жадька ; ред.-упор. : О. І. Харитоненко, Ю. С. Полтавець. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. 356 с.

Горовий В. М. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації : монографія; ред. О. С. Онищенко. Київ: НБУВ, 2015. 330 с.

Кіслов Д. В. Інформаційні війни : монографія .Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 300 с.

Семен Н. Російські інтернет-ресурси як чинник інформаційної війни проти України. Дисертація. Рівне 2018,250 с.

Animated video about reforms. Cossacks. Internews Ukraine. URL: https://internews.ua/en/project/cossacks

Paul Goble. Moscow's War in Ukraine Deepens Divides Among Russia's Cossacks. Eurasia Daily Monitor Volume 14 Issue 74. Washington, D.C.: The Jamestown Foundation. June 6, 2017. URL: https://www.refworld.org/ docid/593e84894.html

Voloshin G. Kazakhstani Cossacks in Media Spotlight Because of Ukraine Crisis. Eurasia Daily Monitor. Volume 11 Issue 147. August 11, 2014. URL: https://jamestown.org/program/kazakhstani-cossacks-in-media-spotlight-because-of-ukraine-crisis.

Gabdulkhanov R. (Con)trolling the Web: Social Media User Arrests, State-Supported Vigilantism and Citizen Counter-Forces in Russia. Global Crime. Volume 21, 2020. Issue 3-4: Watchful Citizens: Policing from Below and Digital Vigilantism, pp. 283-305, DOI: 10.1080/17440572.2020.1719836

Ionatamishvili E., Szwed R. Framing of the Ukraine–Russia conflict in online and social media Representations of the conflict in discourse in Facebook, Vkontakte and internet portals: DELFI, korrespondent.net, pravda.com.ua, kyivpost.com and onet.pl. NATO Strategic Communications Centre of Excellence. Riga: NATO StratCom COE, May 2016.

Matychak T. Why Are Cossacks Key to Understanding the Ukrainian Nation? Ukraine World International. March 13, 2019. URL: https://ukraineworld.org/articles/ukraine-explained/why-are-cossacks-key-understanding-ukrainian-nation

Mieliekiestsev K. Polish-Ukrainian relations and the issue of historical grievances in the societies of two countries. Історичні і політологічні дослідження. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. No 1. С. 270–283.

Mieliekiestsev K. The “Post-truth era” and its effects on public perception of Georgian and Ukrainian history. 15th International Silk Road virtual conference. Conference Proceedings (Silk Road 2020) = აბრეშუმისგ ზისმე-15 დისტანციურისაერთაშორისო კონფერენცია. Silk Road Conferences. October 09–10. Tbilisi, Georgia, 2020. pp. 24–32.

Мєлєкєсцев К. Історія України в політичних маніпуляціях епохи постправди. Історичні і політологічні дослідження. No1 (66). С. 130–142. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2079-1828.2020.1.10

. Мєлєкєсцев К. Ключові питання історії України в контексті нових маніпулятивних технологій у мережі інтернет. Збірник наукових праць з аматеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті “, 11–12 червня 2020 року. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. С. 41–44. (Соціальні комунікації ідеологічна цензура, тоталітарна риторика і нові маніпулятивні технології у пресі,на радіо, телебаченні, рекламі, в мережі інтернет: історія і сучасність).

Мєлєкєсцев К. Історичний образ Івана Богуна у сучасному інформаційному просторі. Поділля в роки Української національної революції середини XVII століття / Матеріали Всеукраїнської науковокраєзнавчої конференції, приуроченої 370-й річниці героїчної оборони Вінниці на чолі з полковником Іваном Богуном. Вінниця, 4 березня 2021 р. Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2021. 260 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-29

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини