Рівень ґендерної диференціації у дітей Дніпро-донської бабинської культури

Автор(и)

  • В.О. Касьян

Ключові слова:

Східна Європа; бронзовий вік; дніпро-донська бабинська культура; ґендер; діти

Анотація

Питання особливостей функціонування соціальних інститутів традиційних суспільств, до яких входить і система статевовікових класів, стає дедалі популярним в наукових колах. Актуальною проблемою у цьому поступі є визначення рівня гендерної диференціації у недорослих верств населення, яке, на думку авторки статті, є яскравим показником добробуту суспільства. Культурне коло Бабине, зокрема дніпро-донська бабинська культура, посідає чільне місце у бронзовому віці Східної Європи, а тому визначення рівня дитячої диференціації за статтю є важливим елементом для розуміння соціальних і ґендерних процесів, що відбувалися у цьому суспільстві.

Посилання

Литвиненко Р. О. Днепро-Донская бабинская культура (источники, ареал, погребальный обряд).Матеріали та дослідження з археології Східної України. Л: СНУ, 2006. No 5. С. 157–187.

Литвиненко Р. О. Статево-вікова диференціація в поховальному обряді бабинських культур. Матеріали та дослідження з археології Східної України. Від неоліту до кіммерійців. Л: Вид-во СНУ, 2007. No 7. С. 156–172.

Литвиненко Р. О. Культурне коло Бабине: потенціал ґендерних досліджень. Від палеоліту до козацької України: Анотації Міжнародної конференціїдо 100-літнього ювілею Дмитра Яковича Телегіна(Київ, 21–23 листопада 2019 року). Київ: Видавець Олег Філюк, 2019. С. 72–73.

Грищук О. М. Жінки в бабинському соціумі. Донецькийархеологічнийзбірник. 2016. No 20. С. 44–53.

Грищук О. М. М’ясна напутня їжа в похованнях Дніпро-Донської бабинської культури. //Донецький археологічний збірник. 2018. No 21. С. 17–25.

Орловська О. Ю. Ще раз про астрагали в похованнях бабинської культури (ДДБК). Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету. Том 2 / Ред. кол. Хаджинов І. В. та ін. Вінниця: ДонНУ, 2016. С. 48–52.

Епимахов А. В. Южное Зауралье в эпоху средней бронзы. Челябинск: изд-во Южно-Уральского гос. ун-та, 2002. 170 с.

Береснева Н. А. Возрастная и гендерная дифференциация в обществах Южного Урала II тыс. до н.э. (По материалам погребальных памятников): Дис. ... доктора ист. наук. Екатеринбург, 2019. 838 с.

Буркова В. Детство у восточно-африканських народов хадза і датога. Теория

моды. Одежда. Тело. Культура. 2008. Вип. 8. URL: https://polit.ru/article/2008/09/12/burkova

Литвиненко Р. О. Поховання культурного кола Бабине з астрагалами. Древности 2005. Харьков: ХИАО; НМЦ «МД», 2005. С. 74–86.

Литвиненко Р. А., Зарайська Н. Р. Курган эпохи бронзы у села Запорожец (бассейн Кальмиуса, Северо-Восточное Приазовье). АрхеологическийальманахNo14. Донецк, 2003. С. 203–232.

Романовская М. А. Работы Багаевского отряда. Археологические открытия 1974 г. М.: Наука,1975. С. 127–128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-29

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини