Фотографія, як засіб збереження історичної пам’яті

Автор(и)

  • Д. Д. Пятіна

Ключові слова:

аудіовізуальні засоби; джерелознавство; історичне джерело; світлина

Анотація

З урахуванням попередніх досліджень з фотодокументознавства як спеціальної історичної дисципліни, у статті пропонується погляд на фотографію як засіб збереження історичної пам’яті від моменту появи в XIX ст. до її сучасної ролі в «еру постправди». Розглянуто роль фотомистецтва у збереженні пам’яті про історичні події. Проаналізовано інформативність окремої світлини та цінність переданої інформації. Виявлено окремі переваги фотографічного зображення, над відеоджерелами та іншими графічними об’єктами, створеними у минулі століття. На прикладі фотографій Голодомору в Україні та сучасних «фейків» у мережі Інтернет порівняно історичні методи взаємодії пропаганди зі світлинами (цензура та редагування) з сучасними (зміна змісту фотографії методом її поширення разом із коментарем, який містить фальсифіковану інформацію). Доведено, що незважаючи на спроби фальсифікаторів фотографія була та залишається надійним, сучасним і компактним способом збереження історичної інформації для подальшого дослідження та передачі її наступним поколінням.

Посилання

Мєлєкєсцев К. Історія України в політичних маніпуляціях епохи постправди. Історичні і політологічні дослідження. №1 (66). С. 130–142. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2079-1828.2020.1.10

Мєлєкєсцев К. Ключові питання історії України в контексті нових маніпулятивних технологій у мережі інтернет. Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті “, 11-12 червня 2020 року. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. С. 41– 44. (Соціальні комунікації ідеологічна цензура, тоталітарна риторика і нові маніпулятивні технології у пресі, на радіо, телебаченні, рекламі, в мережі інтернет: історія і сучасність).

Маркітан Л. П. Джерела кінофотодокументальні. Джерелознавство історії України: довідник / Ред. кол.: Боряк Г. В., Войцехівська І. Н., Калакура Я. С. (заст. голови), Павленко С. Ф., Слюсаренко А. Г., Сохань П. С. Київський університет ім. Т. Шевченка, Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ, 1998. 212 с. (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика. Спеціальний випуск).

Маркітан Л. П. Інформаційний потенціал кінофотовідеодокументів як історичного джерела. Український історичний журнал. 2002. № 5. С. 34-49. URL: http://resource.history.org.ua/publ/journal_2002_5_34

Ємельянова Т. О., Маркітан Л. П. Документознавство аудіовізуальне. Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко [та ін.]. Київ, 2008. С. 201–210.

Золотухін Д. Ю. #Біла Книга спеціальних інформаційних операцій проти України 2014 – 2018. Київ, 2018. 384 c., іл.

Красилюк Я. В. Фотографія як джерело історичного дослідження. Гуржіївські історичні читання. 2014. Вип. 7. С. 101–103.

Мартинова І. С. Використання фотографії при вивченні історії в школі. Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VIII Міжнар. наук.- практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. Харків: ХНПУ, 2016. Вип. 8. С. 215–218.

Первый Российский Фестиваль-праздник «День фотографа-2009». Клуб Фото. URL: https://club.foto.ru/guide/event.php?event_id=2460

Сьогодні – день фотографа. Дzеркало медіа. URL: https://dzerkalo.media/news/sogodni-den-fotografa

Міжнародний день фотографа: добірка коубів про найкращу професію. УНІАН. URL: https://www.unian.ua/society/10184045-mizhnarodniy-den-fotografa-dobirka-koubiv-pro-naykrashchu-profesiyu-video.html

Der Mythos Lebt Weiter 100 JahreLeicaFotografie URL: https://de.leica-camera.com/Die-LeicaWelt/Leica-100-years/100-Jahre-Leica-Fotografie/Iconic-photos

United States Holocaust Memorial Museum URL: https://www.ushmm.org/

Піарники Вермахту. Military Cabinet. 29 квітня 2020 р. URL: https://militarycabinet.com/publikacii/piarniki-vermahtu/

Фотофакт: Жестокое убийство президента США Джона Ф. Кеннеди URL:https://citifox.ru/2019/12/08/fotofakt-zhestokoe-ubiystvo-preziden/

Пилипейко А. Відомі фотографії з історії, які насправді є монтажем. Та Ну News. 07 грудня 2018 р. URL: https://tanunews.wordpress.com/2018/12/07/відомі-фотографії-з-історії-які-наспр/

Feerick J. Long Before Photoshop, the Soviets Mastered the Art of Erasing People from Photographs — and History Too. Open Culture. August 21, 2017. URL: https://www.openculture.com/2017/08/long-beforephotoshop-the-soviets-mastered-the-art-of-erasing-people-from-photographs-and-history-too.html

Blakemore E. How Photos Became a Weapon in Stalin’s Great Purge. History Channel. April 8, 2020. URL: https://www.history.com/news/josef-stalin-great-purge-photo-retouching

Джулай Д. Заборонені та невідомі фото Голодомору 1932–1933 років: дослідники створили унікальну фото базу. Радіо Свобода. 20 березня 2021 р. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/zaboroneni-photoholodomoru-henotsydu/31159689.html?fbclid=IwAR2GfM2Aq59dvxlFo0AJFeZhXyxURoXH3kfywkeGBC8T9ZBQPfQypYHpFg

Holodomor Photo Directory. Holodomor Research and Education Consortium. URL: https://vitacollections.ca/HREC-holodomorphotodirectory/search

Новалис А. Фейковые герои Новороссии и «камень-русофоб». «Одноклассников» снова троллят. Media Leaks. 18 февраля 2015 г. URL: https://medialeaks.ru/1802yt_rusofob/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-05

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини