Роль Польщі у відносинах України та Європейського Союзу

Автор(и)

  • О. В. Хаєцька

Ключові слова:

Польща; Україна; Європейський союз; відносини; безпека; Східне партнерство

Анотація

У статті представлені масштаби внеску Польської Республіки у євроінтеграційний шлях
України, в цьому контексті розглянуто критичні моменти, які перешкоджають успішній взаємодії України та
Польщі... В процесі дослідження були використані наступні методи та підходи: системний підхід, який надав
можливість розглянути явище що вивчається у якості цілісної елементу; а також методи індукції та дедукції,
проблемно-історичний метод, та метод порівняння, за допомогою якого проаналізовані внески допомоги
різних країн для України.

Посилання

Гевко В. Основні тенденції політичного українсько-польського співробітництвав 1993–1996 роках. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. Тернопіль: Вид-воТДПУ, 2003. Вип. 3. С. 364–370.

Знахоренко О. М. Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах. Історичний архів. Наукові студії: зб. наук. пр. Миколаїв: Вид-воЧДУ ім. Петра Могили, 2008. Вип. 2. С. 90–98

Прихненко М. І Відносини між Україною та Республікою Польща в умовах наростання гібридних загроз безпеці. Доля поляків і доля вітчизни: погляд крізь призму століття (Мовно-історичний портрет польської спільноти на Поділлі) / Донецький національний університет / Укл.: А. Загнітко (наук. і відп. ред.). Вінниця: ТОВ «Твори, 2019, С. 78–81.

Трофимович В. Політичні відносини України та Республіки Польща. Наукові записки “Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України”. Серія: Політичні науки. Острог: Вид-во Нац. ун-тету «Острозька академія». 2010. Вип. 4. С. 121–133.

Хаєцька О. Місце "Історичного контексту" в сучасних Українсько-Польських відносинх. Доля поляків і доля вітчизни: погляд крізь призму століття (Мовно-історичний портрет польської спільноти на Поділлі) / Донецький національний університет / Укл.: А. Загнітко (наук. і відп. ред.). Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. С. 95–100.

Adam Balcer Starszy brat czy strategiczny partner? Polityka Polski wobec Ukrainy po akcesji do Unii Europejskiej. URL : http://ineuropa.pl/in15/starszy-brat-czy-strategiczny-partner/#fn: (dostep 2019).

Centrum Badania Opinii Społecznej Zob. URL : https://twitter.com/CBOS_Info/status/ 1093481110489743360/photo/1 (dostęp: 3.02.2019)

I. Chmielewska, G. Dobroczek, A. Panuciak, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2018, URL : https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2018/obywatele-Ukrainy-pracujacy-wPolsce-raport.pdf (dostęp: 4.02.2019).

J. Kaczyński w wywiadzie dla “Do Rzeczy” nr 6 , Zob. URL : https://dorzeczy.pl/kraj/21120/Do-Rzeczynr-6-Jaroslaw-Kaczynski-w-ostrym-wywiadzie-dla-Do-Rzeczy-Musze- (dostep 05.02.2017)

Winiewski M., Hansen K., Bilewicz M., Soral W., Świderska A., Bulska D. Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych, Fundacja Batorego, s. 24. URL : http://www.batory.org.pl/upload/files/pdf/MOWA_NIENAWISCI_MOWA_POGARDY_INTERNET.pdf

Polska pomoc w liczbach, Zob. URL: https://www.polskapomoc.gov.pl/Polska,pomoc,w,liczbach,15.html (dostęp: 7.02.2019)

Public Opinion Survey of Residents of Ukraine, September 29–October 14, 2018, s. 53, Zob. URL: https://www.iri.org/sites/default/files/2018.11.30_ukraine_poll.pdf (dostęp: 5.02.2019)

Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe, Pew Research Center, 10 May 2017. URL: http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-EasternEurope-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf (dostęp: 6.02.2019)

The Administration of State Frontier Service of Ukraine Foreign citizens who visited Ukraine in 2017 year, by countries Zob. URL: https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2013/tyr/tyr_e/vig2017_e.htm (dostęp: 8.02.2019)

The Organisation for Economic Co-operation and Development Aid at a glance charts Receipts for Ukraine, OECD, URL : https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/ Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no (dostęp: 7.02.2019).

Verluise, Geopolityka granic Wspólnoty Europejskiej, tłum. L. Kłopotowski, Toruń 2014, s. 126–127; Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2010 roku (przedsta-wiona przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na posiedzeniu Sejmu 8 kwiet-nia 2010 r.), „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2011, s. 11.

W Polsce studiuje około 70 tys. zagranicznych studentów, w tym ponad połowa Ukraińców, URL : https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/70-tys-zagranicznych-studentow-w-polsce-polowa-z-nich-z-ukrainy (dostęp: 5.02.2019)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-05

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини