Соціально-психологічний портрет українського сімейного мігранта в Німеччині

Автор(и)

  • А. І. Шкодич

Ключові слова:

адаптація; інститут сім’ї; міграція; Німеччина; середовище пристосування; українська сім’я

Анотація

У статті автори приділяють увагу питанням впливу міграції на сім’ї мігрантів та їхніх дітей, що є менш дослідженим, порівнюючи з проблемою психологічного впливу на особистість. Автори розглядають як процес адаптації та соціалізації впливає на зміну психологічного стану людини, адже вона переживає різні емоційні потрясіння, пристосовуючись до нового середовища. Здійснено спробу побудови соціально-психологічного портрету, що дає змогу виділити спільні риси сімейних мігрантів. Наше дослідження доводить те, що сімейна міграція є досить вагомою складовою всіх міграційних процесів, а сім’ї є повноправними одиницями сучасного суспільства, яке формує нове бачення та розуміння світу мігрантів.

Посилання

Налчаджян А. А. Социально-психологическая адаптация личности (Формы, механизмы и стратегии). Изд-во АН Армянской ССР., 1988. 263 с

Ковальчук А. Психологічні ризики трудової міграції. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 2. С. 383–391.

Малиновська О. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії. НІСД. 2018. 472 с.

Блинова О. Є. Соціально-психологічна адаптація вимушених мігрантів: підходи і проблеми вивчення феномена акультурації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2016. Вип. 3 (1) С. 111–117.

International Migrant Stock 2019: Country Profile [Електронний ресурс] // 2019

Волосевич І. Дослідження з питань міграції та торгівлі людьми: Україна, 2015 р. GfK Ukraine. URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/pres_kit_gfk_iom2015_ua_fin_3_2.pdf

VoxUkraine / офіційний сайт. URL: https://voxukraine.org/uk/category/proekti/voxcheck-uk/page/29/

Міграція в Україні: факти і цифри// Міжнародна організація з міграції (МОМ) Представництво в Україні. 2016. С. 10–19.

Governance of Migrant Integration in Germany. European Website on Integration. URL: https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/germany.

Слюсаревський М. М., Блинова О. Є. Психологія міграції. Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД», 2013. 244 с.

Ковальчук А. Психологічні наслідки трудової міграції для мігрантів та їх сімей. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16855/1/26-Kovalchuk-210-216.pdf.

Курилич М. Трансформація та політизація міграційних процесів під впливом глобалізації. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. Вип. 49. Київ. С. 364–380.

Хрусталева Н. С. Переживание психической травмы и печали в условиях эмиграции. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2010. Вып.1. С. 253–260.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини