Деякі проблеми правового регулювання гнучкого режиму робочого часу, дистанційної та надомної роботи за трудовим законодавством

Автор(и)

  • Б. В. Довгань

Ключові слова:

гнучкий режим робочого часу; дистанційна робота; надомна робота; трудове законодавство

Анотація

У статті досліджено сучасний стан правового регулювання гнучкого режиму робочого часу, дистанційної та надомної роботи за трудовим законодавством України. Здійснено порівняння визначень понять «гнучкий режим робочого часу», «дистанційна робота», «надомна робота» (передбачених у попередній та поточній редакціях КЗпП України). Охарактеризовано спільні та відмінні ознаки надомної та дистанційної роботи. Досліджено новели чинного трудового законодавства, що регулюють питання гнучкого режиму робочого часу, дистанційної і надомної роботи. Розроблено пропозиції щодо удосконалення чинного трудового законодавства в сфері укладення електронного трудового договору, ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, нормування, оплати праці та поваги до трудових прав працівників, які працюють дистанційно, на дому чи з гнучким режимом роботи.

Посилання

Якою була ситуація на ринку праці під час карантину та чи відбувається відновлення? Аналітична записка Центру економічної стратегії. 2020 р. С. 16. URL: https://ces.org.ua (дата звернення 07.03.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи: Закон України від 04.02.2021. № 1213-IX. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua (дата звернення 07.03.2021).

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.71 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради України. 1971. Додаток до № 50. Ст. 375. (Із змінами).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 30 березня 2020 р. № 540-IX. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 18. Ст.123.

Конвенція Міжнародної організації праці про надомну працю № 177 від 4 червня 1996 р. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_327#Text (дата звернення 07.03.2021).

Бондаренко Н. Соціально-правові аспекти зайнятості в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 1. С. 133–144.

Довгань Б. В. Правове регулювання дистанційної роботи в умовах карантину. Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 лист. 2020 р.). Львів, 2020. С. 76–80.

Рішення Вінницького міського суду Вінницької області № 127/15710/20 від 21 грудня 2020 р. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93811202 (дата звернення 07.03.2021).

Свистун М. О., Старостіна Л. Л. Дистанційна робота в умовах сьогодення: переваги та недоліки. Science and practice: implementation to modern society. 2021. № 3(39). С. 1038–1041.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Право