Теоретико-правова характеристика інформаційних прав через призму прав четвертого покоління

Автор(и)

  • Б. В. Довгань

Ключові слова:

інформаційні права; право на доступ до мережі Інтернет; право на віртуальну реальність; право на кібербезпеку; 4ППЛ

Анотація

У статті висвітлено особливості інформаційних прав як складових четвертого покоління прав людини. За допомогою діалектичного, кібернетичного та формально-юридичного методів наукового дослідження охарактеризовано підходи до розуміння поняття «інформаційні права», проаналізовано природу права на доступ до мережі Інтернет та на віртуальну реальність як їх різновидів, визначено їх співвідношення, з’ясовано особливості правовідносин у ІТ-просторі. Запропоновано віднести до переліку інформаційний прав право на безпеку в кіберпросторі (право на кібербезпеку), породжене неврегульованістю відносин в мережі та необхідності забезпечення безпеки в цифровому просторі.

Посилання

Діордіца І. Класифікація інформаційних прав і свобод людини та громадянина. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 7. С. 116-122.

Куліш А. М., Кобзєва Т. А., Шапіро В. С. Інформаційне право України: навч. посіб. Суми: Сумський державний університет, 2016. 108 с.

Селезньова О. М. Інформаційні права: теоретичні та системні положення. Інформація і право. 2019. № 3(30). С. 9–15.

Барабаш О. О. Четверте покоління прав людини: загальнотеоретична характеристика. Електронний архів наукових матеріалів Національного університету «Львівська політехніка». 2016. С. 213–217.

Васильченко О. П. Право на доступ до мережі: надати не можна позбавити. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2019. № 41. Том 1. С. 34–37.

Ткачук Н. І. Інформаційні права і свободи людини і громадянина в Україні: визначення термінів, співвідношення понять. Інформація і право. 2018. № 2(25). С. 17–30.

Вакарюк Л. Основні підходи до розуміння поняття «інформаційні права людини». Підприємництво, господарство і право. 2018. № 2. С. 155–159.

Бунчук О.Б. Особливості права на використання віртуальної реальності. Scientific bases of solving of the modern tasks. 2020. С. 161–164.

Яременко О. І. Віртуальна реальність як філософська категорія та сфера дії права. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса. 2018. С. 33–36.

Баранов О. А. Інтернет речей і штучний інтелект: витоки проблеми правового регулювання. ІТправо: проблеми та перспективи розвитку в Україні: зб. матер. ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (17 лист. 2017 р.). Львів, 2017. С. 18–42.

Абдуджалілов А. Интернет как обьект научно-правового исследования. Информационное право. ЕврАзЮж. 2011. № 6 (37). С. 20–28.

Коваленко О. Ю. Особливості правовідносин в Інтернеті. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. Спецвип. Ч. 1. С. 134–137.

Беляков К. І. Понятійні та методологічні основи регулювання нових типів інформаційних відносин: «віртуальні правовідносини». LEX PORTUS. 2016. № 2. С. 47–63.

Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 р., № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради. 2018. № 31. Ст. 241.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Право