Право на справедливий судовий розгляд у аспекті розумних строків .

Автор(и)

  • Т. О. Забейда
  • К. Є. Присакар

Ключові слова:

розумні строки розгляду справ судом; розподіл справ між суддями; дисциплінарна відповідальність суддів

Анотація

Проаналізовано проблему справедливого розгляду судових справ у розумні строки відповідно до чинного законодавства про судоустрій. На підставі аналізу практики Європейського суду з прав людини запропоновано рекомендації щодо скорочення строків судового провадження.

Посилання

Афанасьев С. Ф. Право на справедливое судебное разбирательство и его реализация в российском гражданском судопроизводстве: монография / под ред. М. А. Викут. М. : Юрлитинформ, 2019. С. 176.

ВРЮ запропонувала ВР звільнити за порушення присяги суддю Єнакіївського міського суду URL: http://www.rbc.ua. – Заголовок з екрану.

Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. М. : МНИМП, 1998. 600 с.

До європейської моделі судової влади. Юрид. вісн. України. 2015. No 6. С. 7.

Інформаційно-аналітичні матеріали діяльності ДСА України з питань організаційного забезпечення діяльності судів. ІХ з’їзд суддів, м. Київ, 13–14 листопада 2018 р. К., 2018. С. 5–6.

Міжнароді стандарти незалежності суддів : збірка док. К. : Поліграф-Експрес, 2018. 184 с.

Овчаренко О. М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації : монографія. Х. : Право, 2018. С. 154–160.

Организация и деятельность адвокатуры в России / [сост. : В. М. Ануфриев, С. Н. Гаврилов]. М. : Юриспруденция, 2011. 432 c.

Положення про автоматизовану систему документообігу суду: затверджено рішенням Ради суддів України від No 30 і наказом ДСА України No 188 від 26.11.2010 р. URL: http://court.gov.ua/ organy_samovrjaduvannja/2313133ds564/. Заголовок з екрану.

Про Вищу раду юстиції : Закон України No 22/98-ВР від 15.01.1998 р. Офіційний вісник України. 1998. No 6. С. 13. Код акта 4808/1998.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху : Закон України від 24.09.2018 р. No 586-VI. Офіційний вісник України. 2018. No 79. С. 76. Ст. 2652. Код акта 44676/2018.

Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2011 р. Уряд. кур’єр. 2012. No 244. С. 11.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.02.2012 р. ВВР України. 2012. No 27–28. Ст. 180.

Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах : монографія. Х. : Право, 2010. С. 184–190.

Спільний висновок щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження», ухвалений Венеціанською комісією на 84-му пленарному засіданні (Венеція, 15–16 жовтня 2010 р.) URL: http://www.scourt.gov.ua/ clients/vs.nsf/0/285DC84A1EFF78FAC22577C20151A2AA?opendocument. Заголовок з екрану.

Уманец А. К началу 2012 г. судебная система лишится четверти своего судейского состава URL: http://www.judges.org.ua/dig1711.htm. Заголовок з екрану.

European Judicial Systems. European Commission for the Efficiency of Justice. – Council of Europe, 2016. 219 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Право