Щодо деяких питань забезпечення соціальної спpямованості зacобiв деpжaвнoгo pегулювaння гocпoдapcькoї дiяльнocтi

Автор(и)

  • I. В. Зубицькa

Ключові слова:

державна регуляторна політика; державне регулювання; господарська діяльність; суб’єкт господарювання; правові засоби-стимули

Анотація

У статті проаналізовано механізми реалізації державної економічної політики у здійсненні господарської діяльності. Досліджено питання щодо неможливості надання передбачених законом пільг та переваг у здійсненні господарської діяльності суб’єктам господарювання, що не враховують суспільні інтереси, відображені в програмних документах економічного і соціального розвитку, що передбачено ч. 5 ст. 11 Господарського кодексу України. Запропоновано напрямки удосконалення законодавства з даного питання та державної економічної та соціальної політики зокрема.

Посилання

Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року, № 436-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.

Шабанов Р., Ждан М. Щодо поняття господарсько-правових засобів державного регулювання економіки за законодавством України. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 11. С. 84–88.

Шевердіна О. В. Державне регулювання у сфері господарської діяльності: правовий аналіз і тенденції. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. №6. С. 99–102.

Гончаренко О. Державне регулювання та саморегулювання господарської діяльності: пошук балансу. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 40–44.

Давидова В. В. Державне регулювання господарської діяльності: специфіка та правові проблеми. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 25 вересня 2020 р.) Кривий ріг: Донецький юридичний інститут МВС України. 2020. С. 62– 65.

Манзюк В. В. Забезпечення соціальної спрямованості засобі державного регулювання господарської діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. Вип. 49. С. 176–179.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Право