Щодо деяких питань усунення проблеми подвійного оподаткування

Автор(и)

  • І. В. Зубицька

Ключові слова:

подвійне оподаткування; платник податку; об’єкт оподаткування; податкове законодавство; податкова юрисдикція; міжнародні угоди

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні основи подвійного оподаткування як одного із важливих чинників формування податкової політики держави. Визначено сутність поняття подвійного оподаткування, проаналізовано різні погляди вчених щодо тлумачення цього поняття. Досліджено основні проблеми уникнення подвійного оподаткування та механізми його регулювання. Запропоновано шляхи підвищення ефективності впровадження міжнародних норм щодо уникнення подвійного оподаткування в Україні.

Посилання

Ходзицька В. В. Уникнення подвійного оподаткування доходів: світові тенденції. Фінанси України. 2019. № 4. С. 79–96.

Ковальчук К. Ф., Петрова Л. В. Дослідження сучасних проблем у сфері уникнення подвійного оподаткування. Проблеми економіки та політичної економії. 2018. № 1. С. 260–270.

Браславський Р. Г. Конвенції про уникнення подвійного оподаткування як джерела закріплення принципів податкового права. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 4. С. 51–55.

Пархуць В. В. Природа подвійного оподаткування. Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал. 2020. № 12. С. 1–5.

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р., № 2755-VІ. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13, № 13–14, № 15–16, № 17. Ст. 112.

Устинова І. П., Мединська Т. Ю. Міжнародна практика усунення подвійного оподаткування. Юридичний вісник. 2017. № 3 С. 75–80.

Олендер І. Я. Правові конструкції та підходи, спрямовані на усунення подвійного оподаткування. Актуальні проблеми держави і права. 2020. № 85. С. 166–170.

Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно: Конвенції між Урядом України і Урядом Французької Республіки від 30 січня 1997 р. Офіційний вісник України. 2010. № 19. Ст. 838.

Конституція України від 28 червня 1996 р., № 254к/96-ВР. Офіційний вісник України. 2010 р. № 72/1. Ст. 2598.

Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно: Конвенцію Між Урядом України і Урядом Чеської Республіки від 30 червня 1997 р. Офіційний вісник України. 1999. № 17. Ст. 768.

Про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування: Багатостороння конвенція від 24 листопада 2016 р. Офіційний вісник України. 2019. № 99. Ст. 3339.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Право