Електронні докази як окремий вид засобів доказування в цивільному процесі

Автор(и)

  • Н. М. Товстун

Ключові слова:

цивільний процес; засоби доказування; електронний (цифровий) доказ; електронний документ; подання доказів; оцінка доказів

Анотація

У статті розглянуто теоретичні засади застосування електронних доказів у цивільному процесі. На основі аналізу історико-теоретичних підходів до визначення електронних доказів у цивільному процесі, сформовано визначення поняття «електронні докази». Встановлено та охарактеризовано особливості електронних доказів, що відрізняють їх від інших засобів доказування.

Посилання

Зімнік В. В. Електронні докази в цивільному процесі та їх застосування на практиці. Актуальні питання вдосконалення діяльності Національної поліції України в сфері превенції та запобігання корупції. 2017. 55 с.

Петренко В. С. Проблеми правового регулювання та використання електронного суду. Новели цивільного процесуального кодексу України [Електронне видання] : матеріали «круглого cтолу» (м. Одеса, 26 берез. 2018 р.) / за заг. ред. Н. Ю. Голубєвої; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» Одеса : Фенікс, 2018. 42 с.

Каламайко А. Ю. Електронні засоби доказування в цивільному процесі : дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2016. 242 с.

Кодола Б. Електронні докази: регулювання, яке буде складно застосувати на практиці. URL: https://zib.com.ua/ua/131203elektronni_dokazi_regulyuvannya_yake_bude_skladno_zastosuvat.html

Каламайко А. Ю. Місце електронних засобів доказування та окремі питання їх використання в цивільному процесі. Право та інновації. № 2(10). 2015. 127 с.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. від 03.10.2003 р., № 40, стаття 356. (Із змінами).

Павлова Ю. С. Електронний документ як джерело доказів у цивільному процесі: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Павлова Юлія Сергіївна. Одеса, 2019. 239 с.

Петренко В. С. Електронні докази як елемент інформаційних технологій у цивільному судочинстві. Молодий вчений. 2018. № 1(1). С. 112–113.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Право