Лексичні неологізми медіасфери в сучасних англійській та українській мовах: структурний та семантичний аспекти

Автор(и)

  • В. С. Орищук

Ключові слова:

медіа; неологізм; лексичні одиниці; лексико-тематична група; лексико-тематична підгрупа

Анотація

Статтю присвячено виявленню та опису структурних та семантичних особливостей лексичних неологізмів медіасфери на фактичному матеріалі сучасних англійської та української мов. Дослідження проведено на основі вибірки лексичних номінацій, сформованої у результаті аналізу лексикографічних та публіцистичних джерел. З’ясовано значущість неологічних одиниць для сучасних англійськомовної та українськомовної комунікативних спільнот, виокремлено групи неологізмів, утворених за допомогою конкретних способів словотворення, лексико-тематичні групи та лексико-тематичні підгрупи, проведено зіставний аналіз.

Посилання

Зацний Ю. А., Янков А. В. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття : англо-український словник. Вінниця : Нова Книга, 2008. 360 с.

Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті. М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т; [авт.-уклад.: Ю. М. Бідзіля (відп. ред.) та ін.]. Ужгород: Закарпаття, 2007. 220 с.

Телекритика. URL: https://telekritika.ua/

Український Тиждень. URL: https://tyzhden.ua/

Unwords.com. URL: http://unwords.com/alpha/ALL/0.html

Guardian. URL : https://www.theguardian.com/us .

Independent News. URL: https://www.independent.co.uk/

Шаповалова Г. В. Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціональнолінгвістичні аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 2008. Журналістика. К., 2003. 20 с.

Телесторія: перші проєкти власного виробництва на українському TV. [Електронний ресурс]. https://telekritika.ua/uk/telestorija-pervye-proekty-sobstvennogo-proizvodstva-na-ukrainskom-tv/

Pew Research Center for the People & the Press. URL : http://people-press.org/report/479/internetovertakes

Сибірякова О. В. Телевізійна та радіожурналістика. 2017. Випуск 16. С. 227–235.

Ставицька Л. О. Сучасний український інтержаргон: проблеми й аспекти вивчення. Л. О. Ставицька. Мовознавство : Доп. та повідомл. ІV Міжнар. конгресу україністів. відп. ред. В. В. Німчук. К. : Пульсари, 2002. С. 213–216.

Голуб О. В., Бондаренко О. Г. Висвітлення особливостей словоскладання в англійській та українських мовах. 2013. Київ. С. 133 – 140.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Філологія