Оцінка ймовірності банкрутства підприємства на прикладі ПрАТ «Оболонь»

Автор(и)

  • А.А. Вінніченко

Ключові слова:

банкрутство; ймовірність банкрутства; методи оцінки банкрутства; кризовий стан; антикризове управління

Анотація

У даній статті було досліджено механізм оцінки ймовірності настання банкрутства підприємства, а також проведено аналіз ймовірності настання банкрутства відповідно до українських реалій ринку. Методами дослідження виступили загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, діалектичний та абстрактно-логічні методи, метод систематизації та емпіричного дослідження, класифікаційно-аналітичний метод, метод аналізу та синтезу, метод прогнозування. У результаті було отримано висновки щодо ефективності застосування оцінок ймовірності банкрутства, а також висновки проведеного аналізу ймовірності настання банкрутства.

Посилання

Янковець Т. М., Чернюк Ю. В. Порівняння сучасних моделей діагностики ймовірності банкрутства підприємства: закордонний та вітчизняний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2016 р. № 20. С. 58–62.

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2017 р. № 11. С. 10–14.

Антошкін В. К. Модель розвитку підприємництва у кризовій ситуації. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2018 р. № 2 (42). С. 18–23.

Хринюк О. С., Бова В. А. Моделі розрахунку ймовірності банкрутства як метод оцінки фінансового потенціалу підприємства. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/46.pdf (дата звернення: 16.03.2021)

Бова В. А. Оцінка фінансового потенціалу підприємства. Збірник XV Міжнародної наукової конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки». 2016 р. № 1. С. 155–166.

Smida: Приватне акціонерне товариство «Оболонь». URL: https://smida.gov.ua (дата звернення: 17.03.2021)

Офіційний сайт корпорації «Оболонь». URL: http://obolon.ua. (дата звернення: 17.03.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Економічні науки