Актуальні тенденції розвитку інформаційно-комунікативного простору бібліотеки

Автор(и)

  • М. А. Глуха

Ключові слова:

бібліотека; бібліотечний простір; дизайн бібліотек; комфортне середовище

Анотація

У даному дослідженні подана інформація про важливість переосмислення та формування інформаційно-комунікативного простору сучасних бібліотек, розглянуто поняття бібліотечного дизайну, як одного із важливих елементів створення комфорту в бібліотеці. Висвітлено основні підходи до формування бібліотечного середовища Наукової бібліотеки Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Посилання

Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України». Кабінет Міністрів України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/219–2016-%D1 %80. – Назва з екрана.

Бібліотечний простір: трансформація та організація в сучасному вимірі: метод. рекомендації. URL: https:// http://library.ck.ua/files/2017/10/19/BiblProstir.pdf

Створення комфортних умов роботи для користувачів і співробітників у бібліотеці. Київ, 2016. URL: file://C:/Users/User/Downloads/bdi_2009_4_11.pdf . Назва з екрана.

Чотири простори бібліотеки: модель діяльності: практичний посібник. [Електронний ресурс]: / автори укладачі: О. Бояринова, О. Бруй, Л. Лугова, Я. Сошинська, І. Шевченко; Українська бібліотечна асоціація. Київ : ВГО Українська бібліотечна асоціація, 2020. 104 с. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/594/%D0%A7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8_ %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0 %BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf

Бібліотечний дизайн: історія, розвиток, майбутнє [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва, уклад.: Н. І. Морозова [та ін.]. — Електрон. текст. дані (1 файл : 93,5 Мб). Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2014 (Електронна бібліотека «Культура України»). URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=4602. – Назва з екрана.

Про бібліотеку : Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця, 2021. URL: http://library.donnu.edu.ua/node/9. Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-07

Номер

Розділ

Природничі та технічні науки