Академічна доброчесність в системі правових засобів протидії корупції у сфері освіти та науки

Автор(и)

  • А. А. Буравська

Ключові слова:

академічна доброчесність; корупція у сфері освіти та науки; заклади вищої освіти

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблематики академічної доброчесності у системі правових засобів протидії корупції. Методологічну основу дослідження складає низка загальнонаукових та приватно-наукових методів, зокрема порівняння, узагальнення, діалектичний, формально-юридичний метод, а також метод системного та комплексного аналізу. Особливу увагу приділено спільності об’єктів академічної доброчесності та протидії корупції у сфері освіти та науки. Проаналізовано стан законодавства у сфері забезпечення академічної доброчесності. Уточнено місце і роль академічної доброчесності у системі правових засобів протидії корупції. Запропоновано активізувати на державному рівні співпрацю між Національним агентством з питань запобігання корупції та Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти щодо протидії корупції у сфері освіти та науки та забезпечення академічної доброчесності.

Посилання

Корупція в освітній галузі: загрози стратегічному розвитку українського суспільства. Аналітична

записка. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://surl.li/aeftw.

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти: Лист Міністерства освіти

та науки від 23 жовтня 2018 р. №1/9-650. URL: http://surl.li/agmin.

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи

забезпечення академічної доброчесності: Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої

освіти від 29 жовтня 2019 року. URL: http://surl.li/agmeb.

Конституція України: Закону України від 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР. Офіційний вісник України.

№ 72. Ст. 15.

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. №2145-VIII. Офіційний вісник України. 2017. № 78. Ст. 7.

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел.

Київ; Ірпінь: Перун, 2005. VIII, 1728 с. URL: http://surl.li/agmei.

Словник української мови: в 11 томах. Том 4. 1973. С. 302. URL: http://sum.in.ua/s/korupcija.

Про академічну доброчесність: Проєкт Закону України. URL: http://surl.li/qkbq.

Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія: навч.-мет. посіб. / К. А. Бабенко,

Н. Г. Діденко, М. В. Кондрашова та ін. К.: Грамота, 2015. 184 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12

Номер

Розділ

Право