Суб’єкти забезпечення єдності судової практики

Автор(и)

  • Д. Л. Драч

Ключові слова:

єдність судової практики; національні судові органи; міжнародні судові органи; повноваження судових органів; службові і посадові особи судових органів

Анотація

Статтю присвячено дослідженню органів, що забезпечують єдність судової практики. За допомогою загальнонаукових методів (аналіз, синтез, дедукція, індукція, діалектичний, системно-структурний методи) було з’ясовано роль конкретних судових органів у забезпеченні єдності судової практики; приватнонаукові методи (правове моделювання, формально-юридичний метод) сприяли аналізу повноважень структурних підрозділів та окремих службових і посадових осіб судових органів у сфері забезпечення єдності судової практики; спеціальні методи (кібернетичний, синергетичний методи) застосовувались для встановлення особливостей взаємодії судових органів з метою забезпечення єдності судової практики. З’ясовано складові системи органів, що забезпечують єдність судової практики, визначено функціональне призначення та відповідні повноваження судових органів, їх структурних підрозділів та службових і посадових осіб у сфері забезпечення єдності судової практики, а також проаналізовано особливості взаємодії таких судових органів.

Посилання

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року, № 1402-VIII. Голос України. 2016. № 132–133.

Вільгушинський М. Особливості процедури взаємодії судів загальної юрисдикції. Юридичний вісник. 2013. № 2. С. 90–97.

Бакаянова Н. М., Кубаєнко А. В. Інститут судового кураторства та надання методичної допомоги суддям в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2021. Вип. 1. С. 149–154.

Висновок № 20 (2017) Консультативної ради європейських суддів про роль судів у забезпеченні єдності застосування закону. URL: www.vru.gov.ua/content/file/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0% 101 BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%A0%D0%84%D0%A1_20.pdf (дата звернення: 29.09.2021).

Сердюк В. В., Бабій А. О., Кайдрович Х. І., Хмиз М. В. Правовий висновок касаційного суду як інструмент забезпечення сталості та єдності судової практики в Україні. International Electronic Scientific Journal «Science Online». Юридичні науки. 2021. № 6. С. 1–13.

Степаненко К. В. Поняття, ознаки та види міжнародних судових установ. Альманах міжнародного права. 2020. Вип. 23. С. 46–54.

Головатий В. Я. Уніфікація судової практики: загальнотеоретична характеристика: дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2017. 218 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12

Номер

Розділ

Право