Алгоритм вивчення антропоморфного коду культури в українській фразеології: прикладний аспект

Автор(и)

  • О. С. Міщенко

Ключові слова:

антропоморфний код культури; лінгвістична база даних; проєктна таблиця; субкод культури; фразеологічна одиниця

Анотація

Антропоморфний код культури (АКК) позиціоновано як базовий культурний код. Схарактеризовано кваліфікаційні ознаки АКК у сучасній лінгвістиці. Опис специфіки АКК у фразеології здійснено за допомогою методу тематичних полів. За такого підходу фразеосемантичне поле корелює з певним кодом культури (антропоморфним), а фразеосемантичне група – з субкодом культури. Опрацьовано алгоритм вивчення АКК в українській фразеології з проєктуванням на лінгвістичну базу даних: 1) виокремлення показників антропоморфного коду культури у джерельній базі; 2) членування на субкоди з опертям на ідеографічну класифікацію показників АКК; 3) наповнення ілюстративним матеріалом фразеосемантичних груп; 4) укладання проєктної таблиці для лінгвістичної бази даних аналізованого коду культури. Проєктна таблиця становить інфологічний етап укладання лінгвістичної бази даних.

Посилання

Гарбера І. Лінгвістична база даних «Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок»: структура та функції. Лiнгвiстичнi студiї Linguistic Studies. 2019. Вип. 37. С. 123–130.

Краснобаєва-Чорна Ж.В. Фраземіка та фраземографія в сучасній лінгвопарадигмі : [підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 202 с.

Міщенко О. До питання про антропоморфний код культури у фразеології: кваліфікаційні та структурні ознаки. Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. праць. Вип. 14. Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2021. С. 51–55.

Савченко Л. В. Феномен етнокодів духовної культури у фразеології української мови: етимологічний та етнолінгвістичний аспекти. Сімферополь : Доля, 2013. 600 с.

Селіванова О. О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти). К. Черкаси : Брама, 2004. 276 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-15

Номер

Розділ

Філологія