Семантичні особливості оцінної лексики в сучасному англійськомовному інтернет дискурсі (на матеріалі відгуків на сучасні бренди одягу)

Автор(и)

  • О. О. Назарчук

Ключові слова:

дискурс; оцінна лексика; оцінка; знак оцінки; відгук

Анотація

У статті проаналізовано особливості семантики оцінної лексики англійської мови на матеріалі відгуків сучасних брендів одягу. Емпіричний корпус дослідження складається з 124 одиниць, дібраних методом суцільної вибірки. Аналіз наукової літератури за темою показав, що не існує єдиної класифікації оцінної лексики. Найчастіше мовознавці поділяють оцінку за її знаком на позитивну та негативну, проте оцінна лексика може змінювати свій знак оцінки залежно від контексту. Серед виокремлених мовних одиниць із загальнооцінним значенням переважає негативна оцінка, найпродуктивнішими одиницями якої є: poor ‘негарний, низької якості’, horrible ‘дуже поганий, неприємний’, useless ‘марний, непотрібний’, що загалом складає 54 одиниці. У межах частковооцінного значення більшу продуктивність демонструє лексика на позначення позитивної оцінки: fabulous ‘приголомшливий’, elegant ‘витончений, привабливий’ тощо.

Посилання

Залужна О. О., Головенько В. В. Особливості генези та функціонування синестетичної метафори в оглядах українських страв та продуктів харчування (на матеріалі YouTube відео англійськомовних блогерів) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб.наук.праць / М. Я. Оленяк (голов. ред.). – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. Вип. 38. С. 62–73. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2075-2970.2019.38.6

Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. События. Фактю М. : Наука, 1988. 341 с.

Коротун О. О. Семантика оцінки в номінаціях особи. Ономастика і апелятиви : збірник наукових праць. 2001. Вип. 14. С. 86–92.

Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. М. : Эдиториал УРСС, 2002. 246 с.

Sapir E. Grading: A study in semantics. Philos. Sci., 1944. № 2. 94–116 pp.

Ивин А. А. Основания логики оценок. М. : Изд-во Московского ун-та. 1970. 230 с.

Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org

Trustpilot. URL : https://uk.trustpilot.com/review/zara.uk

Trustpilot. URL : https://uk.trustpilot.com/review/chanel.com

Trustpilot. URL : https://uk.trustpilot.com/review/www.gucci.com

Trustpilot. URL : https://uk.trustpilot.com/review/www.louisvuitton.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-15

Номер

Розділ

Філологія