Структурно-семантичний аналіз складних економічних термінів у сучасній німецькій мові та їхній переклад українською мовою (на матеріалі німецькомовних газет)

Автор(и)

  • М. П. Покора

Ключові слова:

словоскладання; композит; перекладацька трансформація; метод перекладу; еквівалентність

Анотація

Статтю присвячено вивченню структурно-семантичних особливостей багатокомпонентних іменників у німецькій мові та дослідженню методів їхнього перекладу українською. Дослідження проведено на матеріалі складних іменників економічного спрямування, вилучених методом суцільної вибірки з німецькомовних газет. Корпус фактичного матеріалу складається з 427 одиниць. У пропонованій статті наведено структурно-семантичні особливості багатокомпонентних слів, а також перекладацькі трансформації і методи перекладу. Проведене дослідження дало можливість виокремити найпродуктивніший метод перекладу складних слів. Ним виявився метод калькування. Найрідше застосовувався метод модуляції.

Посилання

Ortner L., Müller-Bollhagen Е. Substantivkomposita (Komposita und kompositionsähnliche Strukturen 1) Deutsche Wortbildung: Typen und Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache; eine Bestandsaufnahme des Instituts für Deutsche Sprache, Forschungsstelle Innsbruck. Vierter Hauptteil Sprache der Gegenwart, Bd. LXXIX. Berlin; New York: de Gruyter, 1991. 863 s.

Володіна Т. С., Радзіон В. М. Словоскладання іменників у німецькій та українській мовах. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія». Сер.: Філологічна. 2013. Вип. 37. С. 70–73.

Вашунин В. С. Субстантивные сложные слова в немецком. М.: Высшая школа, 1990. 158 с.

Карабан В. Р. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську. Вінниця: Нова книга, 2003. 126 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-15

Номер

Розділ

Філологія