Особливості перекладу поезії Василя Стуса

Автор(и)

  • К. С. Стеценко

Ключові слова:

художній переклад; поетичні твори; Василь Стус; порівняльний аналіз

Анотація

У статті здійснено огляд розвитку перекладу, встановлено особливості перекладу художніх творів, зокрема поетичних, визначено головні труднощі, які виникають при перекладі поетичних творів з української мови. У роботі проілюстровано особливості перекладу поетичної мови Василя Стуса методом порівняльного аналізу оригінальних творів із перекладами німецькою, англійською та російською мовами. Результати базуються на аналізі 24 віршів, з них 7 оригінальних творів українською мовою та 17 перекладів, з яких 4 німецькою, 2 англійською та 11 російською мовами, з точки зору спільних та відмінних рис між оригіналом та перекладами у віршових розмірах, синтаксичній, лексичній та стилістичній структурах текстів.

Посилання

Туришева О. О. Історія перекладу. Частина І : Конспект лекцій для студентів факультету лінгвістики напряму підготовки 6.020303 «Філологія». К. : НТУУ «КПІ», 2015. 48 с.

Клименко Л. В. Художній переклад як вид міжкультурної комунікації в контексті Євроінтеграції. Літературознавчі студії. 2015. Вип. 1(1). С. 228–235.

Іваненко К. В. Специфіка перекладу художнього тексту. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. 2011. Вип. 22. С. 116–120.

Шулік С. Актуальні проблеми художнього перекладу. Перекладацькі інновації : матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Суми, 12–13 березня 2015 р.). Суми : СумДУ, 2015. С. 141–143.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-15

Номер

Розділ

Філологія