Забезпечення національної безпеки в процесі реалізації державної політики України

Автор(и)

  • О. В. Стовбун

Ключові слова:

національна безпека; державна політика; проблеми сучасності; пріоритети; зовнішня політика; дипломатія

Анотація

У статті розглядаються питання забезпечення національної безпеки в процесі реалізації державної політики України. Розглянуто основоположні принципи державної політики в галузі національної безпеки. Визначено причини наявності протиріч взаємодії органів державної влади у сфері забезпечення національної безпеки. Ефективна взаємодія органів державної влади у сфері забезпечення національної безпеки потребує вдосконалення правового та організаційного забезпечення, а також формування міждержавних цільових програм у галузі міжнародної інформаційної безпеки, в реалізації яких бере участь Україна. Вказується на необхідність розвитку відносин з США, Великобританією, Канадою, Німеччиною, Францією, іншими країнами, а також міжнародними організаціями з метою забезпечення міжнародної безпеки. Автор робить висновок про необхідність глибокої перебудови системи забезпечення воєнної безпеки України, яка має ґрунтуватися на удосконаленні законодавчої бази України  і практичної діяльності органів державної влади.

Посилання

Багацько Л. С. Національна безпека України: загрози та виклики. URL: https:/www.dipcorpusinfo.at.ua/news

Вонсович О. Стан національної безпеки України в сучасній геополітичній ситуації. Політичний менеджмент. 2012. № 1. С. 177–185.

Ситник Г. П. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки : навч. посіб. / Г. П. Ситник, В. І. Абрамов, Д. Я. Кучма ; за заг. ред. Г. П. Ситника : у 3 ч. Ч. 1 : Філософсько- 207 методологічні та системні основи забезпечення національної безпеки. Київ: НАДУ, 2009. 248 с.

Рік діяльності Уряду: розробка стратегічних документів у сфері безпеки та оборони. URL: https://www.mil.gov.ua/news/2021/03/02/rik-diyalnosti-uryadu-rozrobka-strategichnih-dokumentiv-u-sferi-bezpekita-oboroni/

Ситник Г. П. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки України : навч. посіб. / Г. П. Ситник : у 3 ч. Ч. 3 : Державна політика та основи стратегічного планування забезпечення національної безпеки. Київ: НАДУ, 2010. 208 с.

Указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text

Ситник Г. П. Концептуальні та організаційні засади забезпечення національної безпеки: навч. посіб. / Г. П. Ситник. Київ: Вид-во НАДУ, 2005. 120 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-15

Номер

Розділ

Філологія