Роль та місце малого бізнесу в економіці України та світу

Автор(и)

  • А. Р. Козак

Ключові слова:

малий бізнес; мале підприємство; суб’єкт малого підприємництва; економіка

Анотація

Малий бізнес відіграє важливу роль в розвитку економіки України та розвинених країн світу. Разом з тим є проблеми у застосуванні основних понять стосовно малих підприємств в нормативних документах та науковій дискусії та спірним є питання щодо державної підтримки суб’єктів малого підприємництва. Метою статті є дослідження ролі та місця малого бізнесу в економіці України та світу з точки зору необхідності та доцільності їх державної підтримки. У роботі проаналізована роль малого бізнесу в Україні та розвинених країнах світу, ідентифіковані сильні, слабкі сторони, можливості та загрози розвитку малого бізнесу у сучасній економіці, запропоновано авторське визначення поняття малого підприємства. Сформовані висновки, намічені шляхи подальших досліджень.

Посилання

Як змінювалась кількість ФОПів та юридичних осіб в Україні в 2013–2020 роках. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/01/27/infografika/biznes/yak-zminyuvalasya-kilkist-fopiv-ta-yurydychnyx-osibukrayini-2013-2020-rokax

Говорушко Т. А., Буняк В. Л., Говорушко С. С. Аналіз теоретичних підходів до трактування малого підприємництва і малого бізнесу як загальнонаукових суміжних понять. Економічні науки. 2017. № 27. С. 10–14.

Нечивілова Н. І. Концептуальне осмислення базових категорій підприємницької діяльності «малий бізнес», «мале підприємництво», «мале підприємство». Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. Темат. вип.: Технічний прогрес і ефективність виробництва. 2011. № 26. С. 148-155.

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 22.03.2012 р. № 4618-VI. Дата оновлення: 10.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618- 17#Text

Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV. Дата оновлення: 14.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.06.1999 р. № 996- XIV. Дата оновлення: 01.07.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text.

Kline D. The Real Genius of the Founders: Making America’s Patent Fees. URL:http://www.ipwatchdog.com/2018/03/04/founders-americas-patent-systemaffordable/id=94257/

Світова торгова організація URL: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr16_e.htm (дата звернення: 20.09.2021).

Japan’s Policyon Small and Medium Enterprises (SMEs) and Micro Enterprises. URL: http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/outline/04/20131007.pdf 241

Хара О. Как малый бизнес Японии помогает работать большому. URL: https://delo.ua/opinions/kakmalyj-biznes-japonii-pomogaet-rabotat-bolshomu293839/ 11. Поліщук Г. О. Державна підтримка розвитку малого підприємництва: вітчизняний та зарубіжний досвід. Актуальні проблеми державного управління. 2017. № 1. С. 146–154.

Goals to Transform Our World URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/(дата звернення: 20.09.2021).

Паньков А. Ф. Теория развития систем и системная теория логики. М.: Наука, 2013. 137 с.

Holtz-Eakin D., Rosen Н. S. Economic Policy and the Start-up, Survival, and Growthof Entrepreneurial Ventures – Washington D.C.: United States Government Printing Office, SBA, 2013. P. 3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-15

Номер

Розділ

Економічні науки