Соціально-демографічні характеристики дітей та молоді України

Автор(и)

  • В. В. Огренчук

Ключові слова:

діти; молодь; соціальна політика; потенціал; народжуваність

Анотація

У статті розглянуто соціально-демографічні характеристики дітей та молоді в Україні. Висвітлено важливість та залежність розвитку країни від кількісних та якісних характеристик молодого населення. Проаналізовано основні зміни в чисельності та структурі населення серед дітей та молоді за період 2015-2020 років. Визначено основні наслідки зміни вікового складу населення на економічне та соціальне становище країни. Розглянуто розподіл населення, а саме молоді за рівнем освіти та висвітлено основні тенденції  в даній сфері.

Посилання

Воропаєв В. Г. Народжуваність як основний фактор формування майбутнього української нації. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=527.

Шушпанов Д. Г. URL: http://library.wunu.edu.ua/index.php/uk/kvd/70-resursy-biblioteky/pratsivykladachiv-tneu/sh/507-2011-12-01-12-23-00.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Про основні засади молодіжної політики Закон України від 27.04.2021 № 1414-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text.

Вікова структура населення (1989–2021). URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php.

Дослідження тіньової економіки в Україні: майже чверть ВВП – або 846 млрд гривень – перебуває в тіні. Національний банк України. 2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/doslidjennya-tinovoyi-ekonomiki-vukrayini--mayje-chvert-vvp--abo-846-mlrd-griven--perebuvaye-v-tini.

Жиляєв І. Б., Ковтунець В. В., Сьомкін М. В. Вища освіта України: стан та проблеми. К.: Науководослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 2015. С. 6–36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-15

Номер

Розділ

Економічні науки