Особливості формування стратегії розвитку підприємства готельно-ресторанної сфер

Автор(и)

  • А. В. Тригуб

Ключові слова:

стратегія; Covid-19; готельно-ресторанний бізнес

Анотація

Дана наукова стаття присвячена вивченню особливостей формування стратегії розвитку підприємства готельно-ресторанної сфери. З’ясовано сутність поняття «стратегія» та її роль в умовах пандемії Covid-19. На основі вивчення наукових праць відомих вітчизняних та іноземних фахівців запропоновано процес формування стратегії розвитку підприємства готельно-ресторанної сфери. Деталізовано етапи даного процесу. Встановлено, що основою ефективного формування стратегії розвитку є проведення ґрунтовного аналізу стану зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства готельно-ресторанної сфери. У ході проведеного дослідження використано комплекс наукових методів, а саме: теоретичного узагальнення, індукції та дедукції, абстрагування, узагальнення, пояснення, аналізу та синтезу.

Посилання

Балацька Н. Ю. Ресторанний бізнес в умовах пандемії коронавірусу: проблеми та напрями трансформації моделей розвитку. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». № 42. 2020. С. 117–122.

Гребенюк Г. М., Марценюк Л. В., Задоя В. О., Пікуліна О. В. Трансформація та розвиток підприємств ресторанного бізнесу України в умовах пандемії. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 7. С. 14–19.

Завідна Л. Д. Стратегічне управління розвитком підприємства готельного господарства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2017. Вип. 23(2). С. 8–12.

Олійник Л. В., Кузнєцова А. П. Методологічні засади формування стратегії розвитку підприємства. Економiка i органiзацiя управлiння. № 3 (31). 2018. С. 118–126.

Саух І. Оцінка наукових підходів до трактування сутності стратегії підприємства та її змістовні характеристики. Соціально-економічні проблеми і держава. 2016. Вип. 1 (14). С. 145–151.

Чаркіна Т. Ю., Марценюк Л. В., Задоя В. О., Пікуліна О. В. Стратегічні напрями управління готельно-ресторанним бізнесом в умовах кризи. Економіка та держава. 2021. № 2 С. 19–23.

Chandler A. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Massachusetts Institution of Technology: The Mit Press. 1962, 1990. 465 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-15

Номер

Розділ

Економічні науки