Документування в туристичній галузі України

Автор(и)

  • Ю. В. Погоріла

Ключові слова:

документування; туризм; туристична документація; туристичні програми

Анотація

У статті розглянуто інформаційно-документаційний аспект розвитку туристичної галузі України, визначено роль та значення документального супроводу надання туристичних послуг і встановлення взаємин з клієнтом. Методологічну базу дослідження становлять методи аналізу і синтезу засад нормативно-правової бази в туристичній галузі, методи порівняння і узагальнення інформації різноманітних джерел, реалізованих на принципах історизму і наукової об’єктивності, критичного та системного підходу. Окрему увагу приділено вивченню різних видів туристичної документації та туристичних програм для унаочнення інформаційно-документаційної взаємодії клієнта та надавача туристичних послуг в Україні.

Посилання

Krasnova J. A. and Antonova A. V. The concept and legal features of tourism in Ukraine. Scientific Bulletin of NULES of Ukraine. Vol. 197, pp. 132–140.

Кузик С. П Інформаційні та інформаційно-віртуальні туристичні ресурси. Географія та туризм. 2010. С. 101–107. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM= 2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gt_2010_6_21.p df (дата звернення: 09.10.2021)

Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 № 324/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 09.10.2021)

Правила видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. URL: https://dmsu.gov.ua/poslugi/dokumenti-dlya-vijzdu-za-kordon/vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajni-dlya-vijzduza-kordon.html (дата звернення: 09.10.2021)

Частка туризму у ВВП України в 10 разів нижче середньої по світу: стаття. URL: https://ua.news/ru/chastka-turyzmu-u-vvp-ukrayiny-u-10-raziv-nyzhche-serednoyi-po-svitu/ (дата звернення: 09.10.2021)

Ковальська Л. А. Джерелознавчий дискурс історії радянського Руху Опору (1941–1945 рр). Донецьк-Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 462 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-16

Номер

Розділ

Природничі та технічні науки