Аналіз особливостей моделей комунікаційних процесів

Автор(и)

  • Т. С. Калініченко

Ключові слова:

комунікація; комунікаційні процеси; лінійні моделі комунікаційних процесів; нелінійні моделі комунікаційних процесів

Анотація

У даному дослідженні надано інформацію про особливості моделей комунікаційних процесів. Наведено визначення ключових характеристик і змісту дефініції «комунікацій» різними авторами. У роботі представлено аналіз різновидів лінійних та нелінійних моделей комунікаційного процесу. У ході дослідження виявлено основні переваги та недоліки цих моделей. Запропоновано для дослідження комунікацій та побудови моделей комунікаційного процесу використовувати синтез методів штучного інтелекту та досліджень поведінки суб’єктів установи.

Посилання

Боднар А. В. Информация и коммуникации в управлении предприятием. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011, № 3 (2). С. 219–227.

Панченко В. А. Комунікаційні процеси в ефективному управлінні персоналом. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2016. № 30. С. 147–154.

Єрмакова З. І. Комунікаційні процеси в суспільстві. Вісник післядипломної освіти. 2011. № 4. С. 43–51.

Міронова Ю. В., Кагляк О. О., Пітик О. В. Науково-теоретичні основи дослідження маркетингових комунікаційних процесів на підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. №–1. С. 207–214.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1999. 800 с.

Мильнер Б. З. Теория организации: Учебник. М. : Инфора-М, 2006. 720 с.

Спивак В. А. Современные бизнесс-коммуникации. СПб. : Питер, 2002. 447 с. 8. Смирнов Э. А. Теория организации : учебное пособие. М.:ИНФРА-М, 2003. 548 с.

Лафта Дж. К. Менеджмент : учеб. Пособие. М. : ТК Велби, 2005. 592 с.

Хміль Ф. І. Менеджмент. К. : Вища школа, 1995. 351 с.

Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами». К., 2004. 26 с.

Яловега Н. І. Принципи застосування основних комунікаційних інструментів у діяльності підприємств споживчої кооперації. URL: http://www.rusnauka.com/19_NNM_2007/Economics/23199.doc.htm .

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура М. : ГУ ВШЭ, 2000. 272 с.

Lasswell H. D. (1948) The structure and function of communication in society. In: L. Bryson (ed.) The Communication of Ideas. New York: Harper, pp. 37–51.

Shannon, Claude E., Warren Weaver, and Norbert Wiener. The mathematical theory of communication. Physics Today. 1950. 3.9: 31.

Schramm W. How communication works. 1954. 3–26.

Newcomb T. M. An approach to the study of communicative acts. Psychological review. 1953. 60(6), 393.

Westley B. H., & MacLean Jr, M. S. A conceptual model for communications research. Journalism Quarterly. 1957.34(1), 31-38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-16

Номер

Розділ

Педагогіка