Деякі проблеми правового регулювання антикорупційного електронного декларування в Україні

Автор(и)

  • Н. І. Драч

Ключові слова:

антикорупційне декларування; електронна декларація; суб’єкт антикорупційного декларування

Анотація

У статті висвітлюється проблематика правового регулювання суспільних відносин в сфері антикорупційного електронного декларування в Україні. Систематизовано та проаналізовано законодавство у зазначеній сфері. Уточнено змістовні ознаки антикорупційного е-декларації. Конкретизовано порядок декларування антикорупційних заяв різними суб’єктами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Визначені основні напрямки вдосконалення законодавства в сфері електронного антикорупційного декларування в Україні: упорядкування процесу подання е-декларацій та повідомлень про значні зміни майнового стану; підвищення передбачуваності та чіткості правил процедури декларування; термінологічна уніфікація законодавчої техніки при розробці законотворцем нормативно-правових актів за темою дослідження.

Посилання

Кравчук О. О. Електронна антикорупційна декларація: вектори вдосконалення. Приватне та публічне право. 2020. № 2. С. 83–88. URL: http://pp-law.in.ua/archive/2_2020/18.pdf

Індекс сприйняття корупції-2021. Transparency International Ukraine. URL: https://tiukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2021/

Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади. Київ: Наук. думка, 2004. 302 с.

Вознюк А. А. Неконституційність декларування недостовірної інформації: аргументи та контраргументи. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2020 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. Ч. 1. С. 61–65.

Рева Ю. О. Антикорупційне декларування: теорія, правове регулювання, практика. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право. Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2020. 228 с.

Черенков А. М. Розслідування декларування недостовірної інформації: дис. к. ю. н.: 12.00.09. НАВС. Київ, 2020.

Костомаров М. Н. Документ в системе информационного менеджмента. Делопроизводство. 1998. № 1. С. 22–31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-27

Номер

Розділ

Право