Деякі проблеми правового регулювання дистанційної роботи

Автор(и)

  • А. В. Прокопова

Ключові слова:

дистанційна робота; дистанційний працівник; трудовий договір з дистанційним працівником

Анотація

Стаття присвячена дослідженню деяких проблемних питань правового регулювання дистанційної роботи у сучасних умовах. Аргументовано, що встановлення карантинних обмежень, обумовлених пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) на території всієї України, обумовило крайню необхідність переведення працівників багатьох сфер економіки на дистанційну роботу.
Метою статті є висвітлення змін трудового законодавства в сфері дистанційної праці, які вносилися у КЗпП України під час встановлення та дії карантинних обмежень, обумовлених пандемією коронавірусної хвороби, законодавчо закріпленого поняття «дистанційна праця», а також виявлення проблем правового регулювання основних прав та обов’язків сторін трудових відносин в сфері дистанційної праці та визначення тенденцій розвитку чинного законодавства в сфері дистанційної роботи.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996, № 30, ст. 141.

Стасів О. Особливості правового регулювання дистанційної праці в Україні. Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. Львів, 2021. С. 127–148.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019): Закон України від 30.03.2020 № 540. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 18, Ст. 123.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу : Закон України від 4 лютого 2021 року № 1213-IX. Відомості Верховної Ради України. 2021. № 20. Ст. 178.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР, 17.12.1971 г. № 50.

Луняк М. Трудове законодавство для віддалених працівників – норми, які могли б стати ефективними. URL: https://freelancehunt.com/blog/trudovie-zakonodavstvo-dlia-viddalienikh-pratsivnikivnormiiaki-mogli-b-stati-iefiektivnimi/.

Плєхов Д. О. До питання правового регулювання дистанційної роботи в Україні: сучасний стан. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 90 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. Одеса: Гельветика, 2021. С. 139–144.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-27

Номер

Розділ

Право