Перспективи розвитку об’єднаних територіальних громад в Україн

Автор(и)

  • С. В. Липова

Ключові слова:

децентралізація; об’єднані територіальні громади; регіональний розвиток; нормативно-правова база; реформування

Анотація

У дослідженні подано інформацію про сутність та особливості перебігу реформ із децентралізації державної влади в Україні, зокрема, на територіальному (регіональному) рівні, шляхом запровадження об’єднаних територіальних громад. Окреслено шляхи та напрями можливого перспективного розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. Визначено їх основні риси та перешкоди ефективному формуванню та функціонуванню. Проблеми розвитку ОТГ нині обумовлені, передусім, війною України з фашистською росією, що гальмує їх прогресивний розвиток. Методологічною основою статті є системний підхід, принцип об’єктивності, критичного та структурно-системного підходу до літературної та джерельної бази.
Специфіка досліджуваної теми передбачає застосування формально-юридичного методу, який дає можливість виявити витоки і оцінити шляхи розвитку нормативно-правової бази щодо формування об’єднаних територіальних громад та логіко-аналітичного методу, який дозволяє прогнозувати можливі перспективні напрямки розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні.

Посилання

Гомоляко О. В. Інституціональний фактор формування національної моделі публічної політики України. Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 24 трав. 2019 р.) : у 5 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2019. Т. 1. 172 с.

Мартиненко В. Нова парадигма публічного правління – об’єктивний імператив ХХІ століття (теоретико-методологічний аспект). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-3/doc/1/01.pdf (дата звернення: 20.02.2022).

Кочерга О.П. Формування нормативно-правових засад реформи децентралізації в Україні в період з 2014 по 2021 рік: загальний огляд. Молодий вчений. 2021 р. № 3 (91). С. 247–253.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020- п#Text (дата звернення: 20.02.2022).

Матеріали сайту Forbes. URL: https://forbes.ua/news/zelenskiy-pidpisav-zakon-yakiy-polegshitvidbudovu-pislya-viyni-21032022-4859 (дата звернення: 24.03.2022)

Пухтинський М. О., Боярський В. О. Конституційно-правові аспекти трансформації публічної влади та територіального самоврядування в Україні. Соціальний Калейдоскоп, 2020. №1(1). URL: https://doi.org/10.47567/bomivit.1-1.2020.07 (дата звернення: 20.02.2022).

Петренко О. А. Особливості реалізації концепції децентралізації влади в Україні. Суми : Сумський державний університет, 2021. 43 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Філологія