Використання універсального класифікатора – номенклатури справ адміністратором в організації

Автор(и)

  • В. В. Покотилюк

Ключові слова:

номенклатура справ; адміністратор-ресепшіоніст; клініка; документи

Анотація

У даному дослідженні подана інформація про документи, які використовує в своїй роботі адміністратор-ресепшеоніст. Висвітлюються обов’язки адміністратора – ресепшіоніста в роботі з документами, проаналізовано їх види, безпосередньо створення та заповнення. Робота містить огляд нормативних документів, які формують номенклатуру справ адміністративного відділу. Розроблено номенклатуру справ структурного підрозділу адміністративного відділу з урахуванням останніх змін у законодавстві України (ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно – розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», Наказ №1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», Постанова № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».

Посилання

Наказ МОЗУ від 14.02.2012 № 110 «Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 037/о “Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)”». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12#Text (дата звернення: 23.03.2022).

Наказ Мін’юст України від 18.06.2015 р. № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#Text (дата звернення: 23.03.2022).

Постанова КМУ від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-п#Text (дата звернення: 23.03.2022).

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Київ, 2018 URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-magistr.pdf (дата звернення: 23.03.2022).

Наказ МОЗУ від 14.02.2012 №110 «Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 037-1/о “Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда”". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0673-12#n2 (дата звернення: 23.03.2022).

Наказ МОЗУ від 14.02.2012 № 110 «Інструкція щодо заповнення форми облікової документації № 039-3/о “Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)”». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0676-12#n2 (дата звернення: 23.03.2022).

Наказ МОЗУ від 14.02.2012 № 110 «Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 037-2/о “Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта”». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0674-12#n2 (дата звернення: 23.03.2022).

Наказ МОЗУ від 14.02.2012 № 110 «Інструкція щодо заповнення форми облікової медичної документації № 039-4/о “Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда”». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0677-12#n2 (дата звернення: 23.03.2022).

Наказ МОЗУ від 14.02.2012 № 110 «Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 043/о “Медична карта стоматологічного хворого №___”». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0678-12#n2 (дата звернення: 23.03.2022).

Наказ МОЗУ від 14.02.2012 №110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12#n24 (дата звернення: 23.03.2022).

Анісімова О. М., Лукаш Г. П., Вишинська І. П. Місце та роль ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» у системі чинних документів із справочинства. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 4. С. 5–14. (дата звернення: 23.03.2022).

Загорецька О. «Строки зберігання документів, що стосуються кадрових питань». Довідник кадровика. 2014. № 03 (21). С. 48–70.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-03

Номер

Розділ

Природничі та технічні науки