Правовий аналіз особливостей укладення та виконання трудового договору з нефіксованим робочим часом

Автор(и)

  • В. М. Борівська

Ключові слова:

трудове право; трудове законодавство; трудові правовідносини; трудовий договір з нефіксованим робочим часом

Анотація

У статті досліджено особливості трудового договору з нефіксованим робочим часом. Встановлено, що на окремі положення договору щодо оплати праці та часу роботи поширюються загальні гарантії охорони праці. Також такий вид договору характеризується як наявністю диспозитивності встановлювати індивідуальні умови існування трудових відносин, так і жорсткими обмеженнями щодо обсягу його застосування у великій кількості.

Посилання

Закон про працю: Проєкт Закону України від 28.12.2019 р., № 2708. URL: http:// search.ligazakon.ua › l_doc2.nsf › link1 (дата звернення: 14.02.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин з нефіксованим робочим часом: Закон України від 18 липня 2022 року, № 2421-IX. Голос України. 2022. № 162.

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10 січня 1971 року, № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50 (зі змінами).

Мачуський В. Трудовий договір з нефіксованим робочим часом. 2022. URL: www.businesslaw.org.ua/ employment-contract-with-non-fixed-working-hours/ (дата звернення 12.10.2022 р.).

Свічкарьова Я. В. Проблемні питання трудового договору з нефіксованим робочим часом. Актуальні проблеми приватного та публічного права: мат. ІІ Міжн. наук.-пр. інтернет-конф., присв. 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора О. І. Процевського (м. Харків, 27 березня 2020 року). Харків. 2020. С. 78–80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-28

Номер

Розділ

Право