Практичні та законодавчі підходи до розмежування цивільної юрисдикції від інших видів юрисдикцій

Автор(и)

  • Д. Л. Драч

Ключові слова:

цивільна юрисдикція; критерії розмежування юрисдикцій; суб’єктний склад спірних правовідносин; предмет спору; характер спірних матеріальних правовідносин

Анотація

Стаття присвячена дослідженню практичних та законодавчих підходів до розмежування цивільної юрисдикції від інших видів юрисдикцій. За допомогою загальнонаукових методів (аналіз, синтез, дедукція, індукція, діалектичний, системно-структурний методи) з’ясовано значення правильно визначеної юрисдикції для ефективного провадження судочинства; приватнонаукові методи (правове моделювання, формально-юридичний метод) сприяли аналізу застосування критеріїв розмежування цивільної юрисдикції від інших видів юрисдикцій; спеціальні методи (кібернетичний, синергетичний методи) використовувалися для встановлення особливостей кожного критерію та їх системної взаємодії. Сформульовано класифікацію критеріїв розмежування юрисдикцій, з’ясовано вимоги до їх застосування, проаналізовано практичні та законодавчі підходи до розмежування цивільної юрисдикції від інших видів юрисдикцій на основі вироблених судовою практикою критеріїв.

Посилання

Василів С. С. Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин: питання цивільної юрисдикції. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7. № 1. С. 127–133.

Ухвала Кобеляцького районного суду Полтавської області, № 532/1716/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106651584 (дата звернення: 12.10.2022).

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року, № 254к/96-ВР. Голос України. 1996. № 128.

Постанова Одеського апеляційного суду, № 947/32614/21. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106654760 (дата звернення: 12.10.2022).

Кібенко О. Р., Уркевич В. Ю. Підходи Великої Палати Верховного Суду до визначення юрисдикційності спорів. Судебно-юридическая газета. 2020. 24 березня. URL: https://bit.ly/3as715y?fbclid=IwAR2eaBS4pW872 DE6SjvZsKTaEm5k_VQFV1aKOfAUh5USDx_NiDFcAQRdfXs (дата звернення: 14.10.2022).

Шадура Д. М. Цивільна юрисдикція: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2008. 22 с.

Ухвала Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області, № 537/1212/14-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106672043 (дата звернення: 12.10.2022).

Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18 березня 2004 року, № 1618-IV. Голос України. 2004. № 89.

Ухвала Галицького районного суду м. Львова, № 461/5103/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106525892 (дата звернення: 12.10.2022).

Постанова Волинського апеляційного суду, № 154/2154/21. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106656234 (дата звернення: 12.10.2022).

Юшкевич О. Г. Щодо питання розмежування видів судової юрисдикції. Вісник ХНУВС. 2010. № 4(51). Ч. 1. С. 29–36.

Постанова Вінницького апеляційного суду, № 127/15902/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106639216 (дата звернення: 12.10.2022).

Романюк Я. М., Майстренко Л. О. Проблеми розмежування адміністративної та цивільної судових юрисдикцій щодо земельних спорів: перспективи розв’язання унаслідок оновлення процесуального законодавства. Право України. 2017. № 8. С. 83–99.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-28

Номер

Розділ

Право