Тенденції розвитку трудового права в умовах упровадження концепцій гідної праці та сталого розвитку

Автор(и)

  • В. В. Ровінська

Ключові слова:

трудове право; концепція гідної праці; диджиталізація; глобалізація; флексибілізація

Анотація

У статті досліджено основні напрями розвитку трудового права України, обумовлені вимогами сучасності. Здійснено аналіз чинних правових норм трудового права, що стрімко змінювалися в умовах повномасштабної війни, пандемії COVID-19, в умовах наближення вітчизняного законодавства про працю до міжнародних та європейських стандартів та впровадження концепції «гідної праці». З’ясовано вплив на розвиток трудового права таких соціальних феноменів: глобалізація економічних процесів, диджиталізація суспільних відносин та трансформація постіндустріального суспільства в інформаційне, посилення прекарізації праці.
Виявлено основні тенденції розвитку трудового права. До них віднесено: посилення флексибілізації (гнучкості), екологізації норм трудового права; формування сучасних норм трудового права під впливом концепції гідної праці та сталого розвитку, а також стрімкий розвиток правових норм, що регламентують трудові відносини, неодмінним складником яких є цифровізація процесів праці.

Посилання

Амелічева Л. П. Парадигма правового регулювання гідної праці в сучасних умовах розвитку трудового законодавства: дис. … д-ра юрид. наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерства освіти і науки України. Київ, 2020, 391 с.

Гостюк О. Концепція гідної праці як елемент правової політики держави. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 6. С. 90–93.

До 100-річчя Міжнародної організації праці. Департамент міжнародних зв’язків ФПУ. Офіційний сайт Профспілки працівників освіти і науки України. URL: https://cutt.ly/SBblRlT

Краснов Є. В. Основні тенденції розвитку трудових прав на початку ХХІ століття. Актуальні проблеми держави та права. 2009. № 46. С. 99–106.

Бондаренко А. І. Екологізація як сучасний напрям розвитку трудового права. Українське суспільство в умовах воєнного стану: сучасні виклики та напрямки розвитку: матеріали Всеукр. наук. конф. молодих вчених. Одеса: Фенікс, 2022. С. 423–426.

Дискримінація у сфері праці. URL: https://cutt.ly/DBblz5F

Середа О. Г. Сучасні тенденції розвитку трудового договору. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матеріали міжнар. наук-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О. І. Процевського. Харків, 2019. С. 255–258.

Трудове право України: підручник / за ред. проф. О. М. Ярошенко. Харків, 2022. 376 с.

Давидюк Л. П. Нестандартні форми зайнятості в системі трансформації міжнародного ринку праці. Економічний аналіз. 2015. Т. 20. С. 30–34.

Шумило М. М. Праця на онлайн-платформах (Uber, Uklon, Bolt, Glovo, Raketa etc.): трудові vs цивільні відносини. Юридична Газета online. 2022. 11 с. URL: https://cutt.ly/jBblnRJ

Гришина Ю. М., Чанишева Г. І. Основні тенденції розвитку трудового права в умовах воєнного стану. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. № 71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-28

Номер

Розділ

Право