Соціально-політична проблематика у романістиці Павла Вольвача

Автор(и)

  • І. С. Корецька

Ключові слова:

автобіографізм; соціально-політична проблематика; епоха; Вольвач

Анотація

У статті проаналізовано соціально-політичну проблематику романістики П. Вольвача. Звернено увагу на її місце у структуруванні автобіографічного дискурсу романів «Кляса», «Хрещатик-плаза» та «Сни неофіта». Диференційовано соціально-політичні проблеми, які виділяє у своїх творах П. Вольвач. Визначено основні художні аспекти відтворення соціально-політичної проблематики у досліджуваних романах.
Наукова новизна дослідження полягає у вивченні соціально-політичної проблематики романістики П. Вольвача як засобу структурування її автобіографічного дискурсу. Теоретичне значення дослідження: узагальнено теоретичні аспекти щодо жанру індустріального роману, зібрано літературознавчий досвід щодо вивчення прози П. Вольвача.
Практичне значення одержаних результатів зводиться до того, що вони є кроком до вивчення прози П. Вольвача, яка сьогодні досліджена недостатньо. Зокрема, вивчення соціально-політичної проблематики у романістиці автора дає змогу не лише говорити про структуру автобіографізму у його творчості, але й про особистість П. Вольвача та його ставлення до епохи, у якій він жив і творив.
Матеріал дослідження становлять романи П. Вольвача «Кляса», «Хрещатик-плаза» та «Сни неофіта».
Під час роботи використано такі методи дослідження: компаративний, соціологічний, біографічний, філологічний, психологічний, структуралістський, культурно-історичний.

Посилання

Йолкіна Л. Специфіка реалізації ліричного суб’єкта в поезії Павла Вольвача. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 2016. Вип. 2. С. 132–135.

Стусенко О. Клясика Павла Вольвача. Літакцент. URL: http://litakcent.com/2011/04/18/kljasyka-pavlavolvacha/

Ярощук В. Онтологічні виміри творчості Павла Вольвача. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство та літературознавство). Вип. 12. 2019. С. 66–70.

Соловей О. Обидва береги (Випадок Вольвача). Олег Соловей – поет, прозаїк, критик, дослідник сучасної української літератури. 2016. URL: https://www.oleg-solovey.com/single-post/2017/03/22/обидва-береги-випадоквольвача

Соловей О. Кавова гуща життя. Літературна Україна. 2015. 15 січня (№ 3). С. 7.

Ленок М. І. «Хрещатик-плаза» Павла Вольвача як зразок постмодерністського роману в сучасній українській літературі. Молодий вчений. 2017. № 7. С. 207–210.

Ткаченко М. Особливості виробничої прози в українській радянській літературі: повість Дмитра Бузька «Домни». Слово i Час. 2021. № 6(720). С. 66–81.

Вольвач П. Кляса: роман. Харків: Фоліо, 2010. 442 с.

Пароваткіна А. Павло Вольвач: «Редактори писали на полях мого нового роману, що це знавісніла брехня про Майдан». Детектор медіа. URL: https://detector.media/kritika/article/87791/2013-11-23-pavlo-volvach-redaktory-pysaly-na-polyakh-mogo-novogo-romanu-shcho-tse-znavisnila-brekhnya-pro-maydan/

Сарахман Е. «Никогда не думал, что мне столько раз будет так страшно» Павел Вольвач презентовал новый роман. Gazeta.ua. URL: https://gazeta.ua/ru/articles/culture/_nikogda-ne-dumal-chto-mne-stolko-raz-budet-takstrashno-pavel-volvach-prezentoval-novyj-roman/548437?mobile=true

Вольвач П. Хрещатик-Плаза: роман. Київ: Український пріоритет, 2013. 288 с.

Вольвач П. Сни неофіта: роман. Львів: Видавництво Старого лева, 2017. 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

Філологія