Лінгвостилістичні засоби формування образу України в промовах англійськомовних політиків на початку 20-х років XXI століття

Автор(и)

  • В. О. Маніленко

Ключові слова:

політичний дискурс; політична промова; образ держави; лінгвостилістичні засоби

Анотація

Стаття присвячена аналізу лінгвостилістичних засобів, які використовуються для створення образу України в англійськомовних політичних промовах. Дослідження здійснюється на основі опублікованих на офіційних урядових сайтах текстів промов. У межах аналізу окреслено політичну промову як центральний жанр політичного дискурсу, який виконує усі притаманні політичному дискурсу функції. Образ держави, який створюється в таких промовах за допомогою лінгвостилістичних засобів, піддається аналізу та виділяються його елементи, зокрема народ, армія, стратегія підтримки України тощо.

Посилання

Бутирський О. А. Україна у дзеркалі західних ЗМІ. Вісн. Київ. нац. ун- ту імені Тараса Шевченка. Журналістика. 2003. Вип. 11. С. 53–54.

Водотика Т., Магда Є. Ігри відображень. Якою бачить Україну світ / гол. ред. О. С. Кандиба. Xарків: Віват, 2016. 352 с.

Van Dijk T. A. Discourse, Сontext and Сognition. Discourse Studies. Vol. 8(1). London: SAGE Publications, 2006. P. 159–177.

Кондратенко Н. В. Український політичний дискурс: текстуалізація реальності: монографія. Одеса, 2007. 156 с.

Шевчук Н. В. Особливості політичного дискурсу: зміст, функції, жанрове покоління. Вісник ДАКККіМ. Політологія. 2013. Вип. 1. С. 263–269.

Fairclough N. Genresin Political Discourse. Concise Encyclopedia of Pragmatics. Oxford: Elsevier Science Ltd., 2009. P. 293–298.

Шевчук Н. В. Особливості політичного дискурсу: зміст, функції, жанрове покоління. Вісник ДАКККіМ. Політологія. 2013. Вип. 1. С. 263–269.

D’Acquisto G. Linguistic Analysis of Diplomatic Discourseю UN Resolutions if the Question of Palestine. UK: Cambridge Scholars Publishing, 2017. 140 p.

Голік О. В. Історіографія питання іміджу України на сторінках російської та американської преси. Наукові записки. Сер. Політика і етнологія; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Київ, 2009. С. 150–167.

Качинська Н. О. Політичний імідж держави: структурні та комунікаційні компоненти феномену. Віче. 2009. № 22. С. 10–12.

Поліщук О. В. Імідж держави на міжнародній арені: інформаційний аспект. Науковий блог Національний університет «Острозька академія». 2010. URL: https://naub.oa.edu.ua/2010/imidzh-derzhavy-na-mizhnarodnijareni- informatsijnyj-aspekt/ (дата звернення 14.09.2023).

Шугаєв А. В. Імідж та іміджевий дискурс міжнародної організації ООН. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2017. № 77. С. 94–96.

Кухаренко В. А. Практикум зі стилістики англійської мови: підручник. Вінниця: Нова Книга, 2003. 160 с.

The White House: Speeches and Remarks. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speechesremarks. (дата звернення 14.09.2023).

Gov.uk News and Communications. URL: https://www.gov.uk/government/speeches. (дата звернення 14.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

Філологія