Теоретичні основи організації оплати праці на вітчизняному підприємстві

Автор(и)

  • М. В. Андрощук

Ключові слова:

оплата праці; заробітна плата; функції; менеджмент

Анотація

Оплата праці як ключовий фактор успіху суб’єкта господарювання відіграє визначальну роль у формуванні його конкурентної позиції на регіональному та глобальному ринках. Метою статті є виділення основних теоретичних моментів організації оплати праці на вітчизняному підприємстві: поняття заробітної плати, її складників, нормативних вимог, функцій для оптимізації процесу управління трудовими ресурсами. У статті проаналізовані основні дефініції, що виникають у практиці менеджменту, вітчизняному законодавстві та науковій дискусії, особливості державного регулювання оплати праці, зокрема під час воєнного стану, запропонована актуальна функція заробітної плати для повоєнної економіки України. За результатами дослідження зроблені висновки, намічені напрями подальших досліджень.

Посилання

Машевська А. А. Теоретичне підґрунтя організації оплати праці суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. 2019. № 11. 9 с.

Мельник Я. Оплата праці: правовий аспект. Юридичний вісник. 2020. № 6. С. 303–308.

Ткаченко О. С., Величко Р. В. Економічна сутність поняття «оплата праці» та підходи до її визначення. Наукові та прикладні аспекти удосконалення обліково-фінансового забезпечення підприємств в умовах нестійкої економіки: колективна монографія. Дніпро: Пороги, 2021. С. 113–122.

Машевська А. А. Економічна сутність та підходи до визначення «заробітна плата». Молодий вчений. 2021. № 4(92). С. 308–313.

Швиданенко Г. О. Економіка підприємства: підручник. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: КНЕУ, 2018. 551 с.

Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/108/95- %D0 %B2 %D1 %80#Text (дата звернення 25.09.2023).

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 322-08#Text (дата звернення 55.09.2023).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»: наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03 (дата звернення 25.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

Економічні науки