Прогнозування кількості підприємств на ринку послуг хмарних обчислень за інтерполяційним поліномом Лагранжа

Автор(и)

  • Н. В. Грабовенко

Ключові слова:

хмарні обчислення; прогнозування; методи обчислення; інтерполяція; поліном Лагранжа

Анотація

Стаття присвячена питанням аналізу ринку хмарних послуг та оцінці динаміки його розвитку в Україні. На основі статистичних даних проведено оцінку тенденції зміни використання хмарних обчислень підприємствами, зайнятими на виробництві комп’ютерів та розробкою програмного забезпечення. Для прогнозування кількості підприємств цих напрямів діяльності в галузі інформаційних технологій використано методи інтерполяції та екстраполяції даних. Модель динаміки побудована на основі поліному Лагранжа за початковим набором статистичних даних. Внаслідок проведеної оцінки за розробленою моделлю визначено, що підприємства виробництва комп’ютерів мають найбільше зростання на ринку хмарних обчислень.

Посилання

Потапова Н. А. Cмарт-логістика: концептуальні засади та практика реалізації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика». 2018. № 863. С. 150–159. URL: https://ena.lpnu.ua:8443/server/api/ core/bitstreams/8e815148-8e64-421d-9d11-78e09ac69c79/content

Офіційний сайт компанії Тechjury. URL: https://techjury.net/blog/cloud-computing-statistics/

Complete List of Cloud Computing Statistics for 2023. URL: https://findstack.com/resources/cloud-computingstatistics/

10 Amazing Facts About Cloud Computing Infographic. URL: https://elearninginfographics.com/cloud-computing-infographic-10-amazing-facts/

Перспективи розвитку ринку хмарних обчислень в Україні: переваги та ризики. Аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyni-strategii/perspektivi-rozvitku-rinku-khmarnikh-obchislen-v-ukraini

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/arh_ikt_u.html

Чисельні методи: навчальний посібник / Л. О. Волонтир, О. В. Зелінська, Н. А. Потапова, І. А. Чіков. Вінниця: ВНАУ, 2020. 322 с. URL: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1805

Пігош В. А. Аналіз та прогнозування діяльності вищих навчальних закладів за допомогою методів інтерполяції та екстраполяції. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 2. С. 529–538. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ape_2014_2_63

Бабій Ю. О., Нездоровін В. П., Махрова Є. Г., Луцкова Л. П. Хмарні обчислення проти розподілених обчислень: сучасні перспективи. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6. С. 80–85. URL: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3067/Makhrova_KhMARNI %20OBChYSLENN.p df?sequence=1&isAllowed=y

Skafi M., Yunis M., Zekri A. Factors Influencing SMEs’ Adoption of Cloud Computing Services in Lebanon: An Empirical Analysis Using TOE and Contextual Theory. IEEE Access. 2017. Vol. XX. URL: https://www.researchgate.net/ publication/340625422_Factors_Influencing_SMEs’_Adoption_of_Cloud_Computing_ Services_in_Lebanon_An_Empirical_Analysis_Using_TOE_and_Contextual_Theory/fulltext/5e95c206299bf1307997b a38/Factors-Influencing-SMEs-Adoption-of-Cloud-Computing-Services-in-Lebanon-An-Empirical-Analysis-Using-TOEand-Contextual-Theory.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

Природничі та технічні науки