Ефективність застосування інтерполяційного поліному Лагранжа для побудови моделей прогнозу капітальних інвестицій

Автор(и)

  • О. О. Комар

Ключові слова:

прогнозування; капітальні інвестиції; методи обчислень; інтерполяція; поліном Лагранжа

Анотація

У статті розглянуто використання інтерполяційного поліному Лагранжа для прогнозування капітальних інвестицій у напрями видавничої діяльності та комп’ютерного програмування. Розроблено моделі прогнозування на основі використання методів обчислень поліному Лагранжа та оцінено його ефективність.

Посилання

Книш О. А., Падерін І. Д., Жадько К. С. Теоретичні основи інвестиційної політики суб’єктів господарювання. Науковий погляд: економіка та управління. 2022. № 2(78). С. 7–13. URL: http://scientificview.umsf.in.ua/ archive/2022/2_78_2022/3.pdf

Катренко А. В., Пастернак О. В. Системні аспекти інвестування в галузі інформаційних технологій. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. 2014. № 805. С. 402–411. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPICM_2014_805_45

Волонтир Л. О., Зелінська О. В., Потапова Н. А., Чіков І. А. Чисельні методи: навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 322 с. URL: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1805

Beers B. Telecommunications Sector: What and How to Invest in It. URL: https://www.investopedia.com/ask/ answers/070815/what-telecommunications-sector.asp

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/ menu_u/ioz_19.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

Природничі та технічні науки