Історичні засади документування роботи з персоналом.

Автор(и)

  • V. V. Shvets

Ключові слова:

трудові ресурси, людський капітал, кадри, персонал, документація

Анотація

У статті висвітлюються історичні засади документування роботи з персоналом на виробництві. Зазначено, що відділи кадрів, виникнувши в 20–30-х роках ХХ ст., довгий час відігравали підлеглу роль, виконуючи роботу, пов’язану з веденням документів, розглядом конфліктів, присутністю в судах, виплатою зарплати. У міру ослаблення централізованої системи керування економікою перед ними постали нові завдання, розв’язання яких вимагало нових навичок.

Посилання

Баєва О. І. Теоретичні основи формування і розвитку людського капіталу. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (37). 2016. С. 125.

Віноградська О. М., Шевченко В. С., Віноградська Н. С. Тексти лекцій з курсу «Управління персоналом». Харків : ХНАМГ, 2009. 114 с.

Ковальов Г.Д. Інноваційні комунікації. Персонал. 2000. №8. С. 14–19. 4. Маслов Є.В. Організація кадрової служби на підприємстві. Персонал. 2013. №8. С. 32–36.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Природничі та технічні науки