Інструменти конструювання іміджу держави.

Автор(и)

  • O.O. Hryhorieva

Ключові слова:

імідж, брендинг, медіа, історична політика, риторика

Анотація

Мета дослідження полягає в аналізі інструментарію іміджевої політики, спрямованої на просування позитивного внутрішнього та зовнішнього образу держави, мобілізацію суспільства та підтримку стратегічного вектору розвитку держави. Механізми та технології конструювання мережевого (ідеального, бажаного) образу держави, які використовують медіа, впливають на громадську думку. Прийом візуалізації гарантовано впливає на здатність людини пам’ятати вигідну іміджмейкерам інформацію. За допомогою історичної політики політичні сили формують та поширюють певну систему суспільнополітичних цінностей. Риторика державних діячів окреслює політичний курс держави в цілому та визначає рамки для ухвалення важливих політичних рішень. Комплексне використання зазначених інструментів допомагає досягти стратегічних та тактичних цілей іміджевої політики.

Посилання

Галумов Эраст. Имидж против имиджа. М.: Издательство «Известия», 2005. 552 с.

Киселев И. Ю. Образы государств в международных отношениях: механизмы трансформации. Полис. 2003. №3. С. 50–57.

Anholt S. Brend New Justice. Elsevier Butterworth-Heinemann. 2005. 173 р.

Дідух Г. Я. Політичний імідж України в контексті сучасних глобалізаційних умов. Наукові праці МАУП. 2013. Вип. 2(37). С. 27–31.

Почепцов Г. Г. Контроль над розумом. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012. 350 с.

Попова Л. І. Тенденції формування образу країни в сучасному країнознавстві. Мова і культура. 2011. Вип.14. Т.7. С. 112–115.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 11. Київ, 2011. 712 с.

Percy L. (2008), Strategic Integrated Marketing Communication, Butterworth-Heinemann, Amsterdam.

Walton D. (2007). Media Argumentation. Dialectic, Persuasion, and Rhetoric. Cambridge University Press. 386 p.

Володенков С. В. Особенности Интернета как современного пространства политических коммуникаций. Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2017. № 4. URL: www.evestnik-mgou.ru (дата обращения: 03.05.2019).

Володенков С. В., Федорченко С. Н. Цифровые стигматы как инструмент манипуляции массовым сознанием в условиях современного государства и общества. Социологические исследования. 2018. № 11. С. 117–123.

Ayalon A, Popovich E. and Yarchi M. (2014) From warfare to imagefare: How states should manage asymmetric conflicts with extensive media coverage. Terrorism and Political Violence, January: 12.

Michalski M., Gow J. War, image and legitimacy: viewing contemporary conflict. London; New York: Routledge, 2007. 268 p.

Лозовий В. С. Європейський досвід втілення історичної політики як політичної технології міжнаціонального примирення. Освіта, наука і культура на Поділлі. Том 23. С. 170–177.

Симоненко І. Концептуальні засади державної політики пам’яті. Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. URL : http://www.niss.gov.ua/articles/269

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія, філософія, право