Аналітичні каузативні конструкції з дієсловами примусу та пермісивними дієсловами у романі в. С. Моема «театр» (на матеріалі англійської мови).

Автор(и)

  • N.S. Simoshchuk

Ключові слова:

каузативна конструкція, об’єкт, суб’єкт, дієслова примусу, пермісивні дієслова

Анотація

У даній роботі проаналізовано КК з дієсловами примусу та пермісивними дієсловами на матеріалі англійської мови в романі В. С. Моема «Театр». Методологійною основою роботи є три типи лінгвістичного аналізу: дефініційний, компонентний та кількісний, які підсилюються методами спостереження та порівняння. У результаті дослідження було розглянуто та проаналізовано речення, в яких дієслова примусу та пермісивні дієсловами характеризуються каузативною семантикою. Проведено кількісні підрахунки емпіричного матеріалу з метою виявлення продуктивності суб’єктів та об’єктів, серед яких найбільш продуктивними є КК з пермісивними дієсловами, в яких Y – абстрактна сутність та у КК з дієсловами примусу, де X – абстрактна сутність.

Посилання

Бессалов А. Ю. Каузативные глаголы как средство выражения причинно-следственных отношений в английском и французском языках. Вестник Московского государственного областного университета. Серия “Лингвистика”. 2010. № 6. С. 85–90.

Залужна О. О. Семантика об’єкта каузативної ситуації і пермісивних та прохібітивних конструкціях в англійській та українських мовах (на матеріалі дієслів to let / to prohibit та дозволяти / забороняти). Типологія мовних значень у діахронічному та зівставному аспектах. 2017. Вып. 33–34. С. 59−68.

Залужна О. О. Привативні дієслова в англійській та українській мовах: дисертація на здобуття ст. кандидата філологічних наук: 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство». Донецьк, 2014. 283 с.

Недялков В. П. Типология каузативных конструкций. Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Л. : Наука, 1969. С. 5–19.

Comrie B. Language Universals and Linguistic. Oxford Blackwell, 1989. P. 165–166.

Oxford English Dictionary [Електронний ресурс]. URL: https://en.oxforddictionaries.com/ (дата звернення: 01.03.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія