Загальна характеристика лексики індустрії моди в британському варіанті сучасної англійської мови.

Автор(и)

  • V.I. Simchuk

Ключові слова:

мода, концепт, лексичні одиниці, лексико – семантична група, структура

Анотація

Статтю присвячено поданню загальної характеристики лексики індустрії моди в межах концепту «fashion» на фактичному матеріалі британського варіанту сучасної англійської мови з фокусуванням на окремих семантичних та структурних аспектах аналізованої вибірки лексичних номінацій, сформованої на основі лексикографічних джерел. З’ясовано значущість лексикону індустрії моди для сучасної британської комунікативної спільноти, виокремлено групи лексичних одиниць за конкретним способом творення, сформовано лексико-семантичні групи в структурі лексико-семантичного поля «fashion».

Посилання

Ятина Л. И. Полистилизм: новый этап в развитии моды: Рубеж, 2011. 128 c.

Longman Dictionary of Contemporary English. URL : https://www.ldoceonline.com/

Cambridge Advanced Learner's Dictionary. URL : https://dictionary.cambridge.org/

Косицкая Ф. Л. Дискурс моды и его жанровая дифференциация. Вест. Томского гос. пед. университета (Tomsk State Pedaogical University Bulletin). 2014. 31 c.

Давлетбаева Д. Н. Lectures on English Lexicology. Курс лекций по лексикологии английского языка. Учебное пособие для студентов иностранных языков. Казань: ТГГПУ, 2010. 92 c.

Таганова Т. А. Интернет и словарь: новая роль нового пользователя. Известия высших учебных заведений. Серия «Гуманитарные науки». 2013. Т. 4. № 1. С. 50–53.

Косенко О. П. Неологізми у фешн індустрії. Сімферополь, 2012. С. 15–18.

Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно–дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя, 2008. 332 с.

Філатова О. О. Структура англійської лексики на прикладах запозичень. URL : http://poradu24.com/english/struktura-anglijsko%D1%97-leksiki-na-prikladax-zapozichen.html

Меркулова Н. Е., Иванова Н. К. Иностранные языки в структуре языковой личности Н. М. Карамзина (опыт лингво- и соціокультурного анализа). Известия вузов. Серия «Гуманитарные науки». 2016. № 7 (3). С. 196–203.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія