Комунікативні аспекти професіоналізму сучасного бібліотекаря.

Автор(и)

  • T.O. Dzhurynska

Ключові слова:

бібліотека, культура спілкування, бібліотекар, користувач, комунікативна етика

Анотація

У дослідженні розглянуто проблему спілкування бібліотекаря та користувача, визначено етичні норми ділової комунікації у бібліотеці. Закцентувано увагу на урахуванні моральних норм бібліотечного працівника та професійно-особистісних рисах фахівців та користувачів.

Посилання

Алтухова Г. По законам риторики. Библиотека. 1994. № 10. С. 22–26.

Богданова И. А. Библиотечный диалог: аспекты речевого общения: Учебно-методическое пособие. М.: ЛИБЕРЕЯ- БИБИНФОРМ, 2006. 120 с.

Буяльський Б., Оверчук А. Як ми спілкуємося: Мовленнєвий етикет українського народу. Директор школи. 2002. № 33–36.

Грабар Н. Г. Суттєві цінності бібліотек ВНЗ: реалії та перспективи. Вісн. кн. палати. 2006. № 8. С. 12–15.

Грабар Н. Г., Жукова В. П. Життєва потреба розвитку професії. Вісн. кн. палати. 2007. № 9. С. 27–30.

Диалог с читателем. Библиотека. 1992. № 1. С. 49–50.

Деловой этикет: Методическое пособие. Шкільна бібліотека. Плюс. 2007. № 9. С. 21–28.

Добрынина Н. Е., Матлина С. Г. К плюрализму в общении с читателями. Актуальные вопросы библиотечной работы. М., 1991. С. 34–45.

Езова С. А. Культура общения библиотекарей: Учебно-методическое пособие. М.: Издательство «ЛИБЕРЕЯ», 2004. 144 с.

Езова С. А. О подготовке библиотекарей к общению с читателем. Библиотековедение. 1993. № 4. С. 72–75.

Езова С. А. Стиль диалога: доброжелательность. Актуальные вопросы библиотечной работы. М., 1991. С. 46–51.

Жирова В. Г. Етика бібліотекаря. Шкільна бібліотека. 2006. № 11. С. 32.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Природничі та технічні науки