Удосконалення системи управління процесом адаптації персоналу на прикладі ГК «Автомир».

Автор(и)

  • A.I Babii

Ключові слова:

персонал, адаптація персоналу, аналіз трудових показників, Welcome box, storytelling

Анотація

Роботу присвячено аналізу процесу адаптації персоналу ГК «Автомир», досліджено основні проблеми, що виникають у процесі входження нового співробітника в компанію. Визначено сутність поняття «адаптація персоналу» та проаналізовано чинники, що впливають на якість адаптаційного процесу. Висвітлено основні показники, що супроводжують процес адаптації: витрати, успішність проходження, плинність кадрів. Виділено пріоритетні напрями вдосконалення професійної адаптації персоналу.

Посилання

Балабанова Л. В. Управління персоналом: підручник. К. : Центр навчальної літератури, 2011. 468 с.

Управление персоналом: учебник для вузов / под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. М.: ЮНИТИ, 2010. 560 с.

Егоршин А.П. Основы управления персоналом: Учебное пособие. 4-e изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 352 с.

Конотопцева Ю. Адаптація персоналу державної служби. Науковий вісник. 2014. Вип. 14 «Демократичне врядування». С. 100–107/

Мшайлова Л. І. Інвестування людського капіталу як фактор економічного зростання АПЮ. Регіональні перспективи. 2015. № 5. С. 259–260.

Баденіна О.О. Значення процесу адаптації для ефективного управління персоналом. Управління розвитком: зб. наук. праць. Харків: ХНЕУ, 2014. 8 (171). С. 34–35.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економічні науки