Структурні зрушення на ринку праці: багатовимірні угруповання й кластерний аналіз.

Автор(и)

  • Yu.O. Demianova

Ключові слова:

ринок праці, автоматизація процесів, цифровізація, безробіття, кластерний аналіз

Анотація

Стаття присвячена аналізу структурних зрушень на ринку праці країн ЄС. Проаналізовано основні фактори, що визначають ринок праці в нових умовах. Наведено переваги та недоліки автоматизації процесів у різних сферах. Визначено основні тенденції попиту на робочу силу. Здійснено кластерний аналіз країн ЄС та їх угруповання, що дозволило виділити три кластери та встановити, що ситуація на ринку праці визначається, перш за все, рівнем розвитку країн, продуктивністю праці, гідною оплатою й високою часткою зайнятих у галузях інформаційно-комунікаційних технологій.

Посилання

Волкова О. В. Ринок праці: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 624 с.

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. 5-те вид., оновлене. К.: Знання, 2011. 390 с.

Колот А. М. Мотивація персоналу: підручник. Київ : КНЕУ, 2002. 337 с.

Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.; за наук. ред. д-ра. екон. наук, проф. А. М. Колота. К.: КНЕУ, 2009. 711 с.

Лібанова Е. М. Ринок праці: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 224 с.

Петюх В. М. Ринок праці: Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 1999. 288 с.

Маршавін Ю. М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу Монографія. К. : Альтерпрес, 2011. 396 с.

Петюх В. М. Ринок праці К.: КНЕУ, 1999. 288 с.

Роботизація вб’є ринок праці США. URL : https://www.vectornews.net/news/technology/22316- robotizacya-vbye-rinok-prac-ssha.html

Я не робот. URL : https://plus-one.ru/society/ya-ne-robot

Вишнівська Н. Т., Зудина А. А. Профессиональная структура рабочей силы в странах Европы: о чём свидетельствуют прогнозы? Вісник міжнародних організацій: освіта, наука, нова економіка. 2017. Т. 12. № 4. С. 109–129.

Modern labor market in the conditions of formation and development of the digital economy. URL : https://sovremenn-y-r-nok-truda-v-usloviyah-stanovleniya-i-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki.pdf

ICT specialists in employment. URL : https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/ICT_specialists_in_employment

Employment statistics. URL : https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ index.php?title=Employment_statistics

Average Salary in European Union 2018. URL : https://www.reinisfischer.com/average-salary-europeanunion-2018

Average Senior Software Engineer Salary. URL : https://www.payscale.com/research/ CZ/Job=Senior_Software_Engineer/Salary/40e1bfae/Prague

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економічні науки