Сучасний стан та тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні.

Автор(и)

  • A.V. Kalachyk

Ключові слова:

пенсійна система, солідарна система, недержавний пенсійний фонд, страхування

Анотація

Важливим інструментом соціального захисту населення є пенсійне забезпечення, що виступає єдиним джерелом доходу для більшості непрацездатних громадян. Українське суспільство перебуває в демографічній кризі, яка супроводжується процесами зовнішньої міграції молодих людей та низькою народжуваністю, що обумовлює збільшення питомої ваги людей похилого віку. За таких умов солідарна пенсійна система не може забезпечити гідні виплати майбутнім пенсіонерам, тому дослідження питань функціонування недержавних пенсійних фондів є актуальним та таким, що має практичну значущість. Метою даного дослідження є аналіз сучасного стану недержавних вітчизняних пенсійних фондів для визначення основних тенденцій їх розвитку. У роботі проаналізована динаміка розвитку вітчизняних недержавних пенсійних фондів за основними показниками, структура їх інвестиційного портфелю та його доходність, ідентифіковані основні проблеми та визначені тенденції розвитку, окреслені напрями подальших досліджень.

Посилання

Остропольська Є. В., Ашиткова Я. В. Недержавні пенсійні фонди як суб’єкти фінансового ринку України. Економічна наука. 2020. № 1. С. 92–95.

Дзямулич М. І., Чиж Н. М. Особливості функціонування системи недержавних страхових пенсійних фондів в Україні. Економічний форум. 2020. № 1. С. 135–140.

Офіційний сайт Пенсійного фонду України. URL: https://www.pfu.gov.ua/byudzhet/zvity/ (дата звернення: 14.03.2020 р.)

Пенсійний фонд можуть ліквідувати: що буде з пенсіями. URL : https://24tv.ua/pensiyniy_fond_mozhut_likviduvati_shho_bude_z_pensiyami_n1289333 (дата звернення: 14.03.2020 р.).

Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 р. № 1057-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15 (дата звернення: 14.03.2020 р.)

Нацкомфінпослуг: сайт. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/NPF/2865.html (дата звернення: 15.03.2020 р.)

Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення: Законопроект від 27.12.2019 р. № 2683. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =67794 (дата звернення: 15.03.2020 р.)

Недержавні пенсійні фонди в Україні об’єдналися у асоціацію. URL : https://mind.ua/news/20207402- nederzhavni-pensijni-fondi-v-ukrayini-ob-ednalisya-u-asociaciyu (дата звернення: 15.03.2020 р.).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економічні науки